Chemarea în garanție | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Alte persoane care pot lua parte la judecată - Intervenția forțată -
II.
Chemarea în garanție

Condiții

Art. 72. - Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Partea interesată poate să cheme în garanție o terță persoană, împotriva căreia ar putea să se îndrepte cu o cerere separată în garanție sau în despăgubiri. Jurisprudență

(2) În aceleași condiții, cel chemat în garanție poate să cheme în garanție o altă persoană. Jurisprudență

Formularea cererii. Termene

Art. 73. - Doctrină (1)

(1) Cererea va fi făcută în forma prevăzută pentru cererea de chemare în judecată. Jurisprudență

(2) Cererea făcută de reclamant sau de intervenientul principal se va depune cel mai târziu până la terminarea cercetării procesului înaintea primei instanțe. Jurisprudență

(3) Cererea făcută de pârât se va depune în termenul prevăzut pentru depunerea întâmpinării înaintea primei instanțe, iar dacă întâmpinarea nu este obligatorie, cel mai târziu la primul termen de judecată. Jurisprudență

Procedura de judecată

Art. 74. - Doctrină (1)

(1) Instanța va comunica celui chemat în garanție cererea și copii de pe înscrisurile ce o însoțesc, precum și copii de pe cererea de chemare în judecată, întâmpinare și de pe înscrisurile de la dosar. Jurisprudență

(2) Dispozițiile art. 64 și art. 65 alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător.

(3) În termenul stabilit potrivit art. 65 alin. (3), cel chemat în garanție trebuie să depună întâmpinare și poate să formuleze cererea prevăzută la art. 72 alin. (2).

(4) Cererea de chemare în garanție se judecă odată cu cererea principală. Cu toate acestea, dacă judecarea cererii principale ar fi întârziată prin cererea de chemare în garanție, instanța poate dispune disjungerea ei pentru a o judeca separat. În acest din urmă caz, judecarea cererii de chemare în garanție va fi suspendată până la soluționarea cererii principale. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Intervenție forțată. Chemarea în garanție. Efecte. Textul normativ reglementează acea formă de participare a terțelor persoane în procesul civil prin care se conferă părților dreptul de a solicita introducerea în proces a persoanelor care ar avea obligația de garanție sau de despăgubire, în ipoteza în care partea solicitantă ar pierde procesul. 
    Chemarea în garanție are ca scop realizarea unei apărări în comun în raport cu reclamantul, precum și o eventuală despăgubire a pârâtului de către chematul în garanție, pentru prestația la care pârâtul a fost obligat în raport cu reclamantul, în ipoteza admiterii acțiunii principale. [ Mai mult... ] 

.....
   1. Natură juridică. Condiții de formă. Cererea de chemare în garanție trebuie să cuprindă toate elementele prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, stipulate prin art. 194 NCPC. 
   2. Termenul pentru depunerea cererii. Pârâtul poate formula această cerere în termenul prevăzut pentru depunerea întâmpinării înaintea primei instanțe [art. 201 alin. (1) NCPC], iar dacă întâmpinarea nu este obligatorie, cel mai târziu la primul termen de judecată. Dacă reclamantul își modifică acțiunea în condițiile art. 204 alin. (1) NCPC, pârâtul poate formula cererea de chemare în garanție până la termenul următor. [ Mai mult... ] 
.....
   1. Comunicarea cererii. După depunerea cererii de chemare în garanție, instanța va dispune, din oficiu, comunicarea acesteia celui chemat în garanție. La cererea de chemare în garanție se vor alătura atâtea exemplare câți chemați în garanție sunt, plus un exemplar pentru instanță. Se vor alătura, totodată, copii de pe înscrisurile depuse de cel garantat. Odată cu cererea de chemare în garanție se va comunica o copie de pe cererea principală, de pe întâmpinare și de pe înscrisurile evocate mai sus, pentru ca persoana chemată în garanție să își poată exercita dreptul la apărare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Chemarea în judecată a altei persoane
Chemarea în garanție
Arătarea titularului dreptului
Introducerea forțată în cauză, din oficiu, a altor persoane
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...