Cheltuielile necesare administrării probelor | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Probele - Dispoziții generale -
Cheltuielile necesare administrării probelor

Art. 262. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Când administrarea probei încuviințate necesită cheltuieli, instanța va pune în vedere părții care a cerut-o să depună la grefă, de îndată sau în termenul fixat de instanță, dovada achitării sumei stabilite pentru acoperirea lor. Jurisprudență

(2) În cazurile în care proba a fost dispusă din oficiu sau la cererea procurorului în procesul pornit de acesta în condițiile prevăzute la art. 92 alin. (1), instanța va stabili, prin încheiere, cheltuielile de administrare a probei și partea care trebuie să le plătească, putându-le pune și în sarcina ambelor părți.

(3) Nedepunerea sumei prevăzute la alin. (1) în termenul fixat atrage decăderea părții din dreptul de a administra dovada încuviințată în fața acelei instanțe. Jurisprudență

(4) Depunerea sumei prevăzute la alin. (1) se va putea însă face și după împlinirea termenului, dacă prin aceasta nu se amână judecata.

(5) Dispozițiile alin. (1)-(4) se aplică și în cazul în care administrarea probei se face prin comisie rogatorie.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Cheltuieli necesare administrării probelor. Cheltuielile necesare administrării probelor propuse de părți cad în sarcina părții care a cerut încuviințarea probei. În vederea avansării acestor cheltuieli, instanța, prin încheiere, pune în vedere părții care a cerut proba să depună la grefă, fie de îndată, fie în termenul stabilit (dacă instanța nu prevede un termen, depunerea dovezii de achitare a sumei trebuie să aibă loc imediat) dovada achitării sumei necesare acoperirii cheltuielilor. În cazul în care pentru achitarea sumei necesare administrării probelor se stabilește un termen, suma trebuie achitată în termenul fixat, dovada plății urmând a fi depusă la dosar. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Obligativitatea cunoașterii din oficiu
Posibilitatea cunoașterii din oficiu
Propunerea probelor Rolul instanței
Admisibilitatea probelor
Convenții asupra probelor
Renunțarea la probă
Încuviințarea probelor
Revenirea asupra probelor încuviințate
Administrarea probelor
Locul administrării probelor
Cheltuielile necesare administrării probelor
Situația părții decăzute
Aprecierea probelor
Noțiune
Prezumțiile legale
Prezumțiile judiciare
Încuviințarea expertizei
Numirea expertului
Recuzarea expertului
Înștiințarea și înlocuirea expertului
Ascultarea expertului
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...