Cereri privitoare la insolvență sau concordatul preventiv | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Competența instanțelor judecătorești - Competența teritorială -
Cereri privitoare la insolvență sau concordatul preventiv

Art. 120. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Cererile în materia insolvenței sau concordatului preventiv sunt de competența exclusivă a tribunalului în a cărui circumscripție își are sediul debitorul. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Competență teritorială exclusivă. Aparține exclusiv tribunalului în circumscripția căruia debitorul își are sediul competența de a soluționa cererile în materia insolvenței sau a concordatului preventiv. Competența este una absolută, de ordine publică. Aplicabilitatea normei de competență este extinsă, așadar, la cererile în materie de concordat preventiv, rezultate din aplicarea Legii nr. 381/2009 privind introducerea concordatului preventiv și a mandatului ad-hoc(473), care sunt, asemenea cererilor în materie de insolvență reglementate prin Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței(474), de competența exclusivă a tribunalului în a cărui circumscripție debitorul își are sediul. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Cererile îndreptate împotriva unei entități fără personalitate juridică
Cereri îndreptate împotriva persoanelor juridice de drept public
Pluralitatea de pârâți
Competența teritorială alternativă
Cereri în materie de tutelă și familie
Cererile în materie de asigurări
Alegerea instanței
Cererile privitoare la imobile
Cererile privitoare la moștenire
Cereri privitoare la societăți
Cereri privitoare la insolvență sau concordatul preventiv
Cererile împotriva unui consumator
Regimul regulilor de competență
Cereri accesorii, adiționale și incidentale
Apărări și incidente procedurale
Cererea în constatare
Alegerea de competență
Competența facultativă
Incidente privind arbitrajul
Condițiile generale
Numărul de exemplare
Reviste:
Studiu de caz: Litigiu de muncă. Prorogare legală de competență într-o cerere de intervenție în interes propriu
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...