Cereri în materie de tutelă și familie | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Competența instanțelor judecătorești - Competența teritorială -
Cereri în materie de tutelă și familie

Art. 114. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Dacă legea nu prevede altfel, cererile privind ocrotirea persoanei fizice date de Codul civil în competența instanței de tutelă și de familie se soluționează de instanța în a cărei circumscripție teritorială își are domiciliul sau reședința persoana ocrotită. Jurisprudență

(2) În cazul cererilor privind autorizarea de către instanța de tutelă și de familie a încheierii unor acte juridice, când actul juridic a cărui autorizare se solicită privește un imobil, este, de asemenea, competentă și instanța în a cărei circumscripție teritorială este situat imobilul. În acest caz, instanța de tutelă și de familie care a pronunțat hotărârea va comunica de îndată o copie a acesteia instanței de tutelă și de familie în a cărei circumscripție teritorială își are domiciliul sau reședința cel ocrotit.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Competența teritorială în cazul cererilor în materie de tutelă și familie. De regulă, cererile privind ocrotirea persoanei fizice intră în competența teritorială a instanței de tutelă în circumscripția căreia își are domiciliul sau reședința persoana ocrotită. 
    Articolul 265 NCC este textul de lege prin care se determină instanța competentă ratione materiae în litigiile generate de aplicarea dispozițiilor Cărții a II-a - Despre familie. În acest sens se stipulează că toate măsurile date prin prezenta carte în competența instanței judecătorești, toate litigiile privind aplicarea dispozițiilor prezentei cărți, precum și măsurile de ocrotire a copilului prevăzute în legi speciale sunt de competența instanței de tutelă. Dispozițiile art. 107 sunt aplicabile în mod corespunzător. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Enumerare
Modalități de participare
Efecte față de titularul dreptului
Regula generală
Cazul pârâtului cu domiciliul sau sediul necunoscut
Cazul persoanei juridice care are dezmembrăminte
Cererile îndreptate împotriva unei entități fără personalitate juridică
Cereri îndreptate împotriva persoanelor juridice de drept public
Pluralitatea de pârâți
Competența teritorială alternativă
Cereri în materie de tutelă și familie
Cererile în materie de asigurări
Alegerea instanței
Cererile privitoare la imobile
Cererile privitoare la moștenire
Cereri privitoare la societăți
Cereri privitoare la insolvență sau concordatul preventiv
Cererile împotriva unui consumator
Regimul regulilor de competență
Cereri accesorii, adiționale și incidentale
Apărări și incidente procedurale
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...