Cererea formulată de mai mulți reclamanți | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Competența materială - Determinarea competenței după valoarea obiectului cererii introductive de instanță -
Cererea formulată de mai mulți reclamanți

Art. 100. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Dacă mai mulți reclamanți, prin aceeași cerere de chemare în judecată, formulează pretenții proprii împotriva aceluiași pârât, invocând raporturi juridice distincte și neaflate într-o legătură care să facă necesară judecarea lor împreună, determinarea instanței competente se face cu observarea valorii sau, după caz, a naturii ori obiectului fiecărei pretenții în parte. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile și atunci când unul sau mai mulți reclamanți formulează, prin aceeași cerere de chemare în judecată, pretenții împotriva mai multor pârâți, invocând raporturi juridice distincte și fără legătură între ele. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
    Determinarea competenței în cazul pluralității de părți. Prin această normă sunt reglementate două ipoteze distincte care vizează pluralitatea de părți, într-o formulă ce exclude coparticiparea procesuală, al cărei regim juridic este cel stabilit prin art. 59-60 NCPC, și anume: 
   a) în ipoteza în care mai mulți reclamanți formulează pretenții proprii împotriva aceluiași pârât, printr-o unică cerere de chemare în judecată, invocând raporturi juridice distincte și neaflate într-o legătură care să facă necesară judecarea lor împreună, precum în cazul coparticipării procesuale active, va fi determinată instanța competentă în raport cu valoarea, natura sau obiectul fiecărei pretenții în parte. Instanța sesizată va dispune disjungerea și își va declina în mod corespunzător competența atunci când va constata că nu îi aparține competența pentru cererile unor reclamanți; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Condiții de existență
Regimul juridic al coparticipării procesuale
Condiții de acordare
Dispoziții speciale
Judecătoria
Tribunalul
Curtea de apel
Înalta Curte de Casație și Justiție
Reguli generale
Cazul mai multor capete principale de cerere
Cererea formulată de mai mulți reclamanți
Valoarea cererii în cazuri speciale
Cererea de plată parțială
Cererea privind prestații succesive
Cererile în materie imobiliară
Cererile în materie de moștenire
Dispoziții speciale
Excepția de necompetență
Invocarea excepției
Verificarea competenței
Soluționarea excepției
Reviste:
Cuprinsul cererii de chemare în judecată. Cerințele legale intrinseci cererii de chemare în judecată
Competența în Noul Cod de procedură civilă (partea I)
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...