Capacitatea procesuală de folosință | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Părțile - Folosința și exercițiul drepturilor procedurale -
Capacitatea procesuală de folosință

Art. 56. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Poate fi parte în judecată orice persoană care are folosința drepturilor civile. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Cu toate acestea, pot sta în judecată asociațiile, societățile sau alte entități fără personalitate juridică, dacă sunt constituite potrivit legii. Jurisprudență, Doctrină (1)

(3) Lipsa capacității procesuale de folosință poate fi invocată în orice stare a procesului. Actele de procedură îndeplinite de cel care nu are capacitate de folosință sunt lovite de nulitate absolută.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Condițiile de exercițiu al acțiunii civile. Capacitatea procesuală de folosință. Parte în procesul civil poate fi orice persoană fizică sau juridică care are capacitate procesuală de folosință, respectiv aptitudinea de a dobândi drepturi și de a-și asuma obligații în plan procesual. 
   2. Capacitatea de folosință a persoanelor fizice. Persoanele fizice dobândesc capacitatea de folosință a drepturilor civile, în principiu, la momentul nașterii (drepturile copilului sunt recunoscute de la concepție, dacă el se naște viu - art. 36 NCC) și ea încetează la data morții, constatată fizic sau declarată pe cale judecătorească (art. 35 NCC). [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    Asocierea în participație este oentitate lipsită de personalitate juridică. Ea poate fi privită ca structură asociativă, dar și ca un contract civil, instrument ce reglementează organizarea și funcționarea acesteia. Deși asocierea în participație nu va exista ca subiect de drept în raporturile cu terții și, prin urmare, nu va avea voință, drepturi sau obligații proprii ori naționalitate distinctă de asociații săi, apreciem că față de dispozițiile art. 56 alin. (2) C. proc. civ.., aceasta, în măsura în care are organe proprii de conducere, va putea sta în justiție ca entitate distinctă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Capacitatea procesuală de folosință
Capacitatea procesuală de exercițiu
Curatela specială
Condiții de existență
Regimul juridic al coparticipării procesuale
Condiții de acordare
Dispoziții speciale
Judecătoria
Tribunalul
Curtea de apel
Înalta Curte de Casație și Justiție
Reviste:
Aspecte privind executarea silită împotriva moștenitorilor (I)
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
;
se încarcă...