Ascultarea rudelor și afinilor | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Proba cu martori - Administrarea probei cu martori -
Ascultarea rudelor și afinilor

Art. 316. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

În procesele privitoare la filiație, divorț și alte raporturi de familie se vor putea asculta rudele și afinii prevăzuți la art. 315, în afară de descendenți. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
    Admisibilitatea ascultării ca martori a rudelor și afinilor până la gradul trei inclusiv. Excepții. De la regula inadmisibilității audierii ca martori a rudelor și afinilor până la gradul trei inclusiv, exceptând situația în care părțile convin să fie audiate aceste persoane, textul art. 316 admite o altă excepție, statuând în sensul admisibilității audierii acestor persoane în cazul acțiunilor privitoare la raporturile de familie (divorț, filiație etc.), chiar dacă nu există o convenție a părților (expresă sau tacită) în sensul audierii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Ascultarea părților
Suspendarea procesului și sesizarea parchetului
Cercetarea falsului de către instanța civilă
Admisibilitatea probei
Începutul de dovadă scrisă
Ascultarea și înlocuirea martorilor
Ascultarea martorilor necitați
Refuzul martorului de a se prezenta
Imposibilitatea de prezentare
Persoanele care nu pot fi ascultate ca martori
Ascultarea rudelor și afinilor
Persoanele scutite de a depune mărturie
Identificarea martorului
Depunerea jurământului
Scutirea de jurământ
Ascultarea martorului
Reascultarea și confruntarea martorilor
Consemnarea declarației martorului
Aprecierea probei cu martori
Bănuiala de mărturie mincinoasă
Drepturi bănești ale martorului
Reviste:
Revizuire. Pronunțare extra petita
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...