Ascultarea părților | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dovada cu înscrisuri - Verificarea înscrisurilor -
Ascultarea părților

Art. 306. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) La același termen în care înscrisul a fost denunțat ca fals sau, în cazul prevăzut la art. 304 alin. (2), la termenul următor, judecătorul întreabă partea care a produs înscrisul, dacă înțelege să se folosească de el. Jurisprudență

(2) Dacă partea care a folosit înscrisul lipsește, refuză să răspundă sau declară că nu se mai servește de înscris, acesta va fi înlăturat, în tot sau în parte, după caz. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Dacă partea care a denunțat înscrisul ca fals lipsește, refuză să răspundă sau își retrage declarația de denunțare, înscrisul va fi considerat ca recunoscut. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
    Poziția părților. Soluțiile instanței. La termenul la care înscrisul a fost denunțat ca fals ori, după caz, la termenul stabilit pentru prezentarea părții care folosește înscrisul (care este termenul următor celui la care înscrisul a fost denunțat ca fals), în ipoteza în care aceasta nu este prezentă la termenul de judecată la care înscrisul a fost denunțat ca fals, președintele completului de judecată va întreba partea care invocă înscrisul dacă înțelege să îl utilizeze în proces. Dacă aceasta lipsește, refuză să răspundă sau arată că nu mai înțelege să utilizeze înscrisul, atunci actul va fi înlăturat din proces în întregime sau în parte, după caz, nemaiputând fi utilizat în proces. Dacă partea care a invocat caracterul fals al înscrisului lipsește, refuză să răspundă sau își retrage declarația de denunțare, înscrisul se va considera recunoscut, putând fi utilizat ca mijloc de probă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Cercetarea înscrisului prin judecătorul delegat
Obligația terțului de a prezenta înscrisul
Obligația autorității sau instituției publice de a prezenta înscrisul
Înscrisurile care nu pot fi trimise instanței
Prezentarea registrelor profesioniștilor
Recunoașterea sau contestarea înscrisului sub semnătură privată
Obligația de verificare a înscrisului
Procedura de verificare
Denunțarea înscrisului ca fals
Verificarea stării înscrisului denunțat ca fals
Ascultarea părților
Suspendarea procesului și sesizarea parchetului
Cercetarea falsului de către instanța civilă
Admisibilitatea probei
Începutul de dovadă scrisă
Ascultarea și înlocuirea martorilor
Ascultarea martorilor necitați
Refuzul martorului de a se prezenta
Imposibilitatea de prezentare
Persoanele care nu pot fi ascultate ca martori
Ascultarea rudelor și afinilor
Reviste:
Ordonanță președințială. Recalculare pensie. Inadmisibilitate
Indemnizație de șomaj. Mod de calcul
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...