Art 95 Tribunalul | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Competența după materie și valoare - Tribunalul -
Art. 95. -
Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

Tribunalele judecă: Jurisprudență, Reviste (1)

1. în primă instanță, toate cererile care nu sunt date prin lege în competența altor instanțe; Jurisprudență, Reviste (4)

2. ca instanțe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate de judecătorii în primă instanță; Jurisprudență, Reviste (1)

3. ca instanțe de recurs, în cazurile anume prevăzute de lege; Jurisprudență

4. orice alte cereri date prin lege în competența lor. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Competență absolută. Tribunalele judecă în primă instanță, în apel, în recurs și orice alte cereri date prin lege în competența lor exclusivă. Dispozițiile cu privire la competența materială a tribunalului au caracter imperativ, astfel că nu pot fi înlăturate prin acordul sau achiesarea părților. 
   2. Competența generală a tribunalului privind judecata în primă instanță. Noul Cod de procedură civilă modifică fundamental regulile referitoare la competența de drept comun în ceea ce privește judecata în primă instanță. Printr-o normă imperativă, art. 95 pct. 1 NCPC, se conferă tribunalelor plenitudine de competență pentru judecata în primă instanță, înțelegând prin aceasta că judecătoriile și curțile de apel au competența soluționării unei cereri în primă instanță numai atunci când se stipulează în acest sens, expres și limitativ, prin dispozițiile ale noului Cod de procedură civilă ori ale unor legi speciale. Toate celelalte cereri intră în competența de primă instanță a tribunalelor, care dobândesc astfel calitatea de primă instanță de drept comun. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 85 Forma mandatului
Art 86 Mandatul general
Art 87 Conținutul mandatului
Art 88 Încetarea mandatului
Art 89 Renunțarea la mandat și revocarea mandatului
Art 90 Condiții de acordare
Art 91 Dispoziții speciale
Art 92 Modalități de participare
Art 93 Efecte față de titularul dreptului
Art 94 Judecătoria
Art 95 Tribunalul
Art 96 Curtea de apel
Art 97 Înalta Curte de Casație și Justiție
Art 98 Reguli generale
Art 99 Cazul mai multor capete principale de cerere
Art 100 Cererea formulată de mai mulți reclamanți
Art 101 Valoarea cererii în cazuri speciale
Art 102 Cererea de plată parțială
Art 103 Cererea privind prestații succesive
Art 104 Cererile în materie imobiliară
Art 105 Cererile în materie de moștenire
Reviste:
Competența în Noul Cod de procedură civilă (partea I)
Determinarea obiectului jurisdicției muncii. Natura unor litigii și competența de soluționare a acestora. Sinteză de practică judiciară
Comunicarea actelor de procedură. Momentul de la care începe să curgă termenul de exercitare a căii de atac a apelului (și recursului) în cazul în care, conform legii, acesta începe să curgă de la comunicarea hotărârii. Principiul echipolenței
Donația - liberalitate între vii
Procedura emiterii ordonanței de plată
Considerații analitice și critice referitoare la unele aspecte procedurale în materia jurisdicției conflictelor individuale de muncă privite prin prisma normelor de tehnică legislativă
Competență. Decizie definitivă de reintegrare în muncă. Neexecutare. Hotărârea CEDO. Pretenții decurgând din neexecutarea acesteia
Natura juridică a contestației la executare
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare. Chestiunea dacă diferența de tratament din partea unui angajator, manifestată cu ocazia punerii în executare a unor hotărâri judecătorești, ce constituie titluri executorii de care beneficiază mai mulți angajați, în sensul că pentru unii angajați, beneficiari ai titlurilor executorii menționate, acestea au fost puse în executare voluntar, iar pentru alții, aflați în aceeași situație, s-a refuzat executarea, deși toate hotărârile judecătorești ce constituie titluri executorii vizează aceleași drepturi salariale, respectiv sporuri acordate pe baza acelorași temeiuri de drept, în toate cazurile necuantificate, această diferență de tratament poate fi interpretată ca fiind o discriminare în sensul art. 2 din O.G. nr. 137/2000
Simplificarea regulilor de determinare a competenței instanțelor judecătorești
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...