Art 9 Dreptul de dispoziție al părților | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Principiile fundamentale ale procesului civil - Dreptul de dispoziție al părților -
Art. 9. -
Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Procesul civil poate fi pornit la cererea celui interesat sau, în cazurile anume prevăzute de lege, la cererea altei persoane, organizații ori a unei autorități sau instituții publice ori de interes public.

(2) Obiectul și limitele procesului sunt stabilite prin cererile și apărările părților. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) În condițiile legii, partea poate, după caz, renunța la judecarea cererii de chemare în judecată sau la însuși dreptul pretins, poate recunoaște pretențiile părții adverse, se poate învoi cu aceasta pentru a pune capăt, în tot sau în parte, procesului, poate renunța la exercitarea căilor de atac ori la executarea unei hotărâri. De asemenea, partea poate dispune de drepturile sale în orice alt mod permis de lege. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Disponibilitatea în procesul civil. Forme de manifestare. Prin acest text normativ este consacrat legislativ principiul disponibilității, un principiu care este de esența procesului civil. În materie civilă, spre deosebire de materia penală, inițiativa declanșării procesului aparține, ca regulă generală, unei părți care își vede lezat un drept al său. Astfel, ca principiu, procesul civil este inițiat la cererea persoanei care justifică un interes, fiindu-i lezat un drept al său, însă legea admite, în prezent, ca, în cazurile expres și limitativ prevăzute, procesul să poată fi pornit la cererea oricărei alte persoane, fizice sau juridice, a unei organizații, autorități sau instituții publice ori de interes public, interesul public, iar nu cel privat, reprezentând în aceste ipoteze condiția imperativă a declanșării procesului civil. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 1 Obiectul și scopul Codului de procedură civilă
Art 2 Aplicabilitatea generală a Codului de procedură civilă
Art 3 Aplicarea prioritară a tratatelor internaționale privitoare la drepturile omului
Art 4 Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene
Art 5 Îndatoriri privind primirea și soluționarea cererilor
Art 6 Dreptul la un proces echitabil, în termen optim și previzibil
Art 7 Legalitatea
Art 8 Egalitatea
Art 9 Dreptul de dispoziție al părților
Art 10 Obligațiile părților în desfășurarea procesului
Art 11 Obligațiile terților în desfășurarea procesului
Art 12 Buna-credință
Art 13 Dreptul la apărare
Art 14 Contradictorialitatea
Art 15 Oralitatea
Art 16 Nemijlocirea
Art 17 Publicitatea
Art 18 Limba desfășurării procesului
Art 19 Continuitatea
Reviste:
Revizuire. Pronunțare extra petita
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...