Art 81 Limitele reprezentării. Continuarea judecării procesului | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Limitele reprezentării Continuarea judecării procesului -
Art. 81. -
Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Renunțarea la judecată sau la dreptul dedus judecății, achiesarea la hotărârea pronunțată, încheierea unei tranzacții, precum și orice alte acte procedurale de dispoziție nu se pot face de reprezentant decât în baza unui mandat special ori cu încuviințarea prealabilă a instanței sau a autorității administrative competente. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Actele procedurale de dispoziție prevăzute la alin. (1), făcute în orice proces de reprezentanții minorilor, ai persoanelor puse sub interdicție și ai dispăruților, nu vor împiedica judecarea cauzei, dacă instanța apreciază că ele nu sunt în interesul acestor persoane. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Acte procedurale de dispoziție efectuate prin reprezentant. Mandatul special. Mandatul general pentru reprezentarea unei părți în judecată nu cuprinde actele de dispoziție în procesul civil (renunțarea la judecată sau la dreptul dedus judecății, achiesarea la hotărârea pronunțată, încheierea unei tranzacții, precum și orice alte acte procedurale de dispoziție). Valabilitatea recunoașterilor privitoare la drepturile în judecată, a renunțărilor și a propunerilor de tranzacție este condiționată de existența unui mandat special sau de încuviințarea prealabilă a instanței ori a autorității administrative competente. [ Mai mult... ] 

Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
   260. Mai amintim că renunțarea la drept trebuie să respecte exigențele specifice acestui act de dispoziție, prevăzute de art. 408 alin. (3) NCPC, dar și pe cele privitoare la mandatul special al reprezentantului convențional [art. 81 alin. (1) NCPC] și respectiv al celui legal referitor la minori, interziși, dispăruți [art. 81 alin. (2) NCPC]. [ Mai mult... ] 

.....
   260. Mai amintim că renunțarea la drept trebuie să respecte exigențele specifice acestui act de dispoziție, prevăzute de art. 408 alin. (3) NCPC, dar și pe cele privitoare la mandatul special al reprezentantului convențional [art. 81 alin. (1) NCPC] și respectiv al celui legal referitor la minori, interziși, dispăruți [art. 81 alin. (2) NCPC]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 71 Scoaterea pârâtului din proces
Art 72 Condiții
Art 73 Formularea cererii. Termene
Art 74 Procedura de judecată
Art 75 Condiții
Art 76 Formularea cererii. Termen
Art 77 Procedura de judecată
Art 78 Condiții. Termen
Art 79 Procedura de judecată
Art 80 Formele reprezentării
Art 81 Limitele reprezentării. Continuarea judecării procesului
Art 82 Lipsa dovezii calității de reprezentant
Art 83 Reprezentarea convențională a persoanelor fizice
Art 84 Reprezentarea convențională a persoanelor juridice
Art 85 Forma mandatului
Art 86 Mandatul general
Art 87 Conținutul mandatului
Art 88 Încetarea mandatului
Art 89 Renunțarea la mandat și revocarea mandatului
Art 90 Condiții de acordare
Art 91 Dispoziții speciale
Reviste:
Aspecte procesuale cu privire la intervenția creditorilor în cursul executării silite pornite de un alt creditor
Doctrină:
Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...