Art 80 Formele reprezentării | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Formele reprezentării -
Art. 80. -
Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Părțile pot să exercite drepturile procedurale personal sau prin reprezentant. Reprezentarea poate fi legală, convențională sau judiciară. Jurisprudență

(2) Persoanele fizice lipsite de capacitate de exercițiu vor sta în judecată prin reprezentant legal. Jurisprudență

(3) Părțile pot să stea în judecată printr-un reprezentant ales, în condițiile legii, cu excepția cazului în care legea impune prezența lor personală în fața instanței.

(4) Când legea prevede sau când circumstanțele cauzei o impun pentru a se asigura dreptul la un proces echitabil, judecătorul poate numi pentru oricare parte din proces un reprezentant în condițiile art. 58 alin. (3), arătând în încheiere limitele și durata reprezentării.

(5) Când dreptul de reprezentare izvorăște din lege sau dintr-o hotărâre judecătorească, asistarea reprezentantului de către un avocat nu este obligatorie. Dispozițiile art. 83 alin. (3) și art. 84 alin. (2) sunt aplicabile. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Reprezentarea părților în procesul civil. Printr-o formulare sintetică, doctrina a precizat că există reprezentare în justiție atunci când un terț a primit împuternicirea și sarcina de a acționa în justiție, în calitate de reclamant sau de pârât, în locul și în interesul altuia(241). 
    Relativ la condiția calității procesuale a titularului unei acțiuni civile în justiție, aceasta se verifică în persoana reprezentantului, iar dreptul dedus judecății se verifică în persoana celui reprezentat. Așadar, în procesul civil, exercițiul drepturilor procedurale ale părților nu este exclusiv unul personal, printr-o dispoziție de principiu statuându-se în sensul că acestea își pot exercita drepturile și prin reprezentant, legal sau ales, atunci când legea nu impune prezența lor personală în fața instanței. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 70 Poziția terțului în proces
Art 71 Scoaterea pârâtului din proces
Art 72 Condiții
Art 73 Formularea cererii. Termene
Art 74 Procedura de judecată
Art 75 Condiții
Art 76 Formularea cererii. Termen
Art 77 Procedura de judecată
Art 78 Condiții. Termen
Art 79 Procedura de judecată
Art 80 Formele reprezentării
Art 81 Limitele reprezentării. Continuarea judecării procesului
Art 82 Lipsa dovezii calității de reprezentant
Art 83 Reprezentarea convențională a persoanelor fizice
Art 84 Reprezentarea convențională a persoanelor juridice
Art 85 Forma mandatului
Art 86 Mandatul general
Art 87 Conținutul mandatului
Art 88 Încetarea mandatului
Art 89 Renunțarea la mandat și revocarea mandatului
Art 90 Condiții de acordare
Reviste:
Aspecte privind executarea silită împotriva moștenitorilor (I)
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...