Art 72 Condiții | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Chemarea în garanție - Condiții -
Art. 72. -
Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Partea interesată poate să cheme în garanție o terță persoană, împotriva căreia ar putea să se îndrepte cu o cerere separată în garanție sau în despăgubiri. Jurisprudență

(2) În aceleași condiții, cel chemat în garanție poate să cheme în garanție o altă persoană. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Intervenție forțată. Chemarea în garanție. Efecte. Textul normativ reglementează acea formă de participare a terțelor persoane în procesul civil prin care se conferă părților dreptul de a solicita introducerea în proces a persoanelor care ar avea obligația de garanție sau de despăgubire, în ipoteza în care partea solicitantă ar pierde procesul. 
    Chemarea în garanție are ca scop realizarea unei apărări în comun în raport cu reclamantul, precum și o eventuală despăgubire a pârâtului de către chematul în garanție, pentru prestația la care pârâtul a fost obligat în raport cu reclamantul, în ipoteza admiterii acțiunii principale. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 62 Intervenția principală
Art 63 Intervenția accesorie
Art 64 Procedura de judecată. Căi de atac
Art 65 Situația intervenientului
Art 66 Judecarea cererii de intervenție principală
Art 67 Judecarea cererii de intervenție accesorie
Art 68 Formularea cererii. Termene
Art 69 Comunicarea cererii
Art 70 Poziția terțului în proces
Art 71 Scoaterea pârâtului din proces
Art 72 Condiții
Art 73 Formularea cererii. Termene
Art 74 Procedura de judecată
Art 75 Condiții
Art 76 Formularea cererii. Termen
Art 77 Procedura de judecată
Art 78 Condiții. Termen
Art 79 Procedura de judecată
Art 80 Formele reprezentării
Art 81 Limitele reprezentării. Continuarea judecării procesului
Art 82 Lipsa dovezii calității de reprezentant
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...