Art 712 Condiții de admisibilitate | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contestația la executare - Condiții de admisibilitate -
Art. 712. -
Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) Dacă executarea silită se face în temeiul unei hotărâri judecătorești sau arbitrale, debitorul nu va putea invoca pe cale de contestație motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut opune în cursul judecății în primă instanță sau într-o cale de atac ce i-a fost deschisă. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în contestația la executare și motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală specifică pentru desființarea lui. Jurisprudență, Reviste (6)

(3) Nu se poate face o nouă contestație de către aceeași parte pentru motive care au existat la data primei contestații. Cu toate acestea, contestatorul își poate modifica cererea inițială adăugând motive noi de contestație dacă, în privința acestora din urmă, este respectat termenul de exercitare a contestației la executare. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Creditorii neurmăritori au dreptul de a interveni în executarea efectuată de alți creditori, pentru a lua parte la executare sau la distribuirea sumelor obținute din urmărirea silită a bunurilor debitorului. Reviste (1)

(5) În cazul procedurii urmăririi silite mobiliare sau imobiliare ori a predării silite a bunului imobil sau mobil, contestația la executare poate fi introdusă și de o terță persoană, însă numai dacă aceasta pretinde un drept de proprietate ori un alt drept real cu privire la bunul respectiv. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Motivele contestației la executare. Atunci când titlul executoriu este o hotărâre judecătorească sau arbitrală, în contestația la executare nu pot fi invocate apărări de fond, pe care debitorul le-ar fi putut opune în cursul judecății în primă instanță sau într-o cale de atac ce i-a fost deschisă sau cu privire la care s-a statuat cu putere de lucru judecat; nu se poate obține modificarea sau desființarea hotărârii puse în executare, ci doar înlăturarea abuzurilor și neregularităților săvârșite cu prilejul executării silite, respectiv lămurirea dispozitivului echivoc al unei hotărâri. Legea permite apărări de fond împotriva titlului executoriu numai în situația în care urmărirea silită se face în temeiul unui titlu executoriu care nu a fost emis de o instanță judecătorească și partea nu a avut la dispoziție, în acest scop, o altă cale de atac specifică. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 702 Cazuri de încetare a executării
Art 703 Nulitatea executării silite
Art 704 Reluarea executării
Art 705 Termenul de prescripție
Art 706 Efectele împlinirii termenului de prescripție
Art 707 Suspendarea prescripției
Art 708 Întreruperea prescripției
Art 709 Repunerea în termenul de prescripție
Art 710 Alte dispoziții aplicabile
Art 711 Obiectul contestației
Art 712 Condiții de admisibilitate
Art 713 Instanța competentă
Art 714 Termene
Art 715 Condiții de formă
Art 716 Procedura de judecată
Art 717 Căi de atac
Art 718 Suspendarea executării
Art 719 Efectele soluționării contestației
Art 720 Condiții
Art 721 Efecte
Art 722 Dreptul la întoarcerea executării
Reviste:
Natura juridică a contestației la executare
Contestația la executare în reglementarea noului cod de procedură civilă - Condițiile contestației la executare
1. Bunuri mobile de uz personal. Sechestru în vederea acoperirii cheltuielilor de executare
ÎNCHIDEREA PROCEDURII DE SUPRAVEGHERE DE CĂTRE COMITETUL DE MINIȘTRI CU PRIVIRE LA GRUPUL DE CAUZE "RUIANU" - OBLIGAȚIILE POZITIVE ALE STATULUI ÎN LEGĂTURĂ CU EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR ÎNTRE PERSOANE PRIVATE
4. Executarea silită a obligațiilor cu caracter succesiv. Cuantumul cheltuielilor de executare. Onorariul executorului judecătoresc și al avocatului. Calitatea procesuală a executorului judecătoresc
Credit de consum. Procedură de executare silită. Termen de 15 zile de la comunicarea procedurii de executare silită pentru invocarea caracterului abuziv al unei clauze. Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții. Directiva 93/13/CEE. Contracte încheiate cu consumatorii
6. Executare prin poprire pentru impozitul datorat pentru întreaga clădire, chiar dacă bunul imobil a fost ulterior partajat fără partajarea datoriilor
2. Contract de concesiune încheiat sub imperiul Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor
STUDIU DE CAZ: Anularea executării silite pentru prescrierea anumitor sume datorate
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2017
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...