Art 65 Situația intervenientului | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Intervenția voluntară - Situația intervenientului -
Art. 65. -
Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Intervenientul devine parte în proces numai după admiterea în principiu a cererii sale. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Intervenientul va prelua procedura în starea în care se află în momentul admiterii intervenției, dar va putea solicita administrarea de probe prin cererea de intervenție sau cel mai târziu până la primul termen de judecată ulterior admiterii cererii de intervenție. Actele de procedură ulterioare vor fi îndeplinite și față de el.

(3) În cazul intervenției principale, după admiterea în principiu, instanța va stabili un termen în care trebuie depusă întâmpinarea. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Efectul admiterii în principiu a cererii de intervenție. Calitatea de parte a intervenientului. Intervenientul devine parte în procesul civil, ca efect al admiterii în principiu a cererii de intervenție, având o poziție independentă față de părțile inițiale, în cazul intervenției principale, respectiv o poziție procesuală subordonată părții pe care o apără, în situația intervenției accesorii. 
    Prin urmare, terțul va lua procedura în starea în care se află în acest moment, iar actele de procedură ulterioare se vor îndeplini și față de intervenient, cu respectarea dispozițiilor referitoare la citarea părților și comunicarea din oficiu a tuturor actelor de procedură (art. 153-173 NCPC). Prin aceste dispoziții nu se limitează drepturile procesuale ale intervenientului, întrucât acesta nu este împiedicat să se adreseze instanțelor judecătorești, să folosească toate mijloacele de apărare prevăzute de lege și să beneficieze de garanțiile procesului echitabil. Prin urmare, aceste dispoziții nu contravin prevederilor art. 21 din Constituție privind accesul liber la justiție și nici celor ale art. 24 din Legea fundamentală privind dreptul la apărare(220). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 55 Enumerare
Art 56 Capacitatea procesuală de folosință
Art 57 Capacitatea procesuală de exercițiu
Art 58 Curatela specială
Art 59 Condiții de existență
Art 60 Regimul juridic al coparticipării procesuale
Art 61 Forme
Art 62 Intervenția principală
Art 63 Intervenția accesorie
Art 64 Procedura de judecată. Căi de atac
Art 65 Situația intervenientului
Art 66 Judecarea cererii de intervenție principală
Art 67 Judecarea cererii de intervenție accesorie
Art 68 Formularea cererii. Termene
Art 69 Comunicarea cererii
Art 70 Poziția terțului în proces
Art 71 Scoaterea pârâtului din proces
Art 72 Condiții
Art 73 Formularea cererii. Termene
Art 74 Procedura de judecată
Art 75 Condiții
Reviste:
Unele clarificări privind obligația părților din procesul civil de a participa la ședința de informare asupra avantajelor medierii și regimul sancționator aplicabil în caz de neconformare
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...