Art 63 Intervenția accesorie | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Intervenția voluntară - Intervenția accesorie -
Art. 63. -
Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Cererea de intervenție accesorie va fi făcută în scris și va cuprinde elementele prevăzute la art. 148 alin. (1), care se va aplica în mod corespunzător. Jurisprudență

(2) Intervenția accesorie poate fi făcută până la închiderea dezbaterilor, în tot cursul judecății, chiar și în căile extraordinare de atac. Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Cererea de intervenție accesorie. Natură juridică. Condiții de formă. Prin intermediul intervenției accesorii, terțul nu reclamă o pretenție proprie, distinctă de cea a părții pentru care a intervenit, așa încât, fiind o cerere accesorie, va trebui să îndeplinească condițiile de formă prevăzute de art. 148 NCPC, terțul precizând care este partea pentru care intervine și justificându-și interesul de a interveni. Prin intermediul intervenției accesorii se pot săvârși numai acele acte de procedură prin care se sprijină în mod obiectiv poziția procesuală a părții în favoarea căreia s-a formulat intervenția și al cărei câștig de cauză îi folosește. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 53 Căi de atac
Art 54 Incompatibilitatea altor participanți
Art 55 Enumerare
Art 56 Capacitatea procesuală de folosință
Art 57 Capacitatea procesuală de exercițiu
Art 58 Curatela specială
Art 59 Condiții de existență
Art 60 Regimul juridic al coparticipării procesuale
Art 61 Forme
Art 62 Intervenția principală
Art 63 Intervenția accesorie
Art 64 Procedura de judecată. Căi de atac
Art 65 Situația intervenientului
Art 66 Judecarea cererii de intervenție principală
Art 67 Judecarea cererii de intervenție accesorie
Art 68 Formularea cererii. Termene
Art 69 Comunicarea cererii
Art 70 Poziția terțului în proces
Art 71 Scoaterea pârâtului din proces
Art 72 Condiții
Art 73 Formularea cererii. Termene
Reviste:
Revizuirea în noul Cod de procedură civilă
Contestația în anulare
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...