Art 58 Curatela specială | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Folosința și exercițiul drepturilor procedurale - Curatela specială -
Art. 58. -
Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) În caz de urgență, dacă persoana fizică lipsită de capacitatea de exercițiu a drepturilor civile nu are reprezentant legal, instanța, la cererea părții interesate, va numi un curator special, care să o reprezinte până la numirea reprezentantului legal, potrivit legii. De asemenea, instanța va numi un curator special în caz de conflict de interese între reprezentantul legal și cel reprezentat sau când o persoană juridică ori o entitate dintre cele prevăzute la art. 56 alin. (2), chemată să stea în judecată, nu are reprezentant. Jurisprudență

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și persoanelor cu capacitate de exercițiu restrânsă. Reviste (1)

(3) Numirea acestor curatori se va face de instanța care judecă procesul, dintre avocații anume desemnați în acest scop de barou pentru fiecare instanță judecătorească. Curatorul special are toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege pentru reprezentantul legal. Jurisprudență, Reviste (2)

(4) Remunerarea provizorie a curatorului astfel numit se fixează de instanță, prin încheiere, stabilindu-se totodată și modalitatea de plată. La cererea curatorului, odată cu încetarea calității sale, ținându-se seama de activitatea desfășurată, remunerația va putea fi majorată. Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Reprezentarea legală temporară prin curatorul special. Cazuri. Reguli procedurale. Legea conferă instanței competente să hotărască asupra cererii principale dreptul să numească, ea însăși, un curator special, la cererea părții interesate, în următoarele situații: a) persoana fizică lipsită de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă nu are reprezentant, respectiv ocrotitor legal (spre exemplu, părintele sau tutorele minorului este împiedicat temporar să îl ocrotească; tutorele se înlocuiește cu un alt tutore); b) există un conflict de interese între reprezentantul legal și cel reprezentat, ivit în cadrul procesului, pentru că numai o astfel de situație poate justifica numirea de către instanță a unui curator special. Spre exemplu, într-un proces de ieșire din indiviziune, intervine decesul unuia dintre coindivizari, moștenitorii acestuia, introduși în proces, fiind soțul supraviețuitor și fiul minor. Existând contrarietate de interese intre coindivizari, instanța trebuie să numească un curator special, care să reprezinte interesele minorului. Tot astfel, un asemenea conflict poate apărea în cazul unui proces de succesiune, când la moștenirea părintelui său decedat vine minorul și părintele rămas în viață, care fiecare urmărește valorificarea dreptului propriu la moștenire; c) persoana juridică sau entitatea fără personalitate juridică pârâtă în proces nu are un reprezentant legal. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 48 Abținerea judecătorului recuzat
Art 49 Starea cauzei până la soluționarea cererii
Art 50 Compunerea completului de judecată
Art 51 Procedura de soluționare a abținerii sau a recuzării
Art 52 Procedura de soluționare de către instanța superioară
Art 53 Căi de atac
Art 54 Incompatibilitatea altor participanți
Art 55 Enumerare
Art 56 Capacitatea procesuală de folosință
Art 57 Capacitatea procesuală de exercițiu
Art 58 Curatela specială
Art 59 Condiții de existență
Art 60 Regimul juridic al coparticipării procesuale
Art 61 Forme
Art 62 Intervenția principală
Art 63 Intervenția accesorie
Art 64 Procedura de judecată. Căi de atac
Art 65 Situația intervenientului
Art 66 Judecarea cererii de intervenție principală
Art 67 Judecarea cererii de intervenție accesorie
Art 68 Formularea cererii. Termene
Reviste:
Aspecte privind executarea silită împotriva moștenitorilor (I)
Disponibilizare colectivă. Contract colectiv de muncă aplicabil
Faza scrisă a procesului civil în lumina noului C. proc. civ., republicat
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...