Art 57 Capacitatea procesuală de exercițiu | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Folosința și exercițiul drepturilor procedurale - Capacitatea procesuală de exercițiu -
Art. 57. -
Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Cel care are calitatea de parte își poate exercita drepturile procedurale în nume propriu sau prin reprezentant, cu excepția cazurilor în care legea prevede altfel.

(2) Partea care nu are exercițiul drepturilor procedurale nu poate sta în judecată decât dacă este reprezentată, asistată ori autorizată în condițiile prevăzute de legile sau, după caz, de statutele care îi reglementează capacitatea ori modul de organizare. Jurisprudență

(3) Lipsa capacității de exercițiu a drepturilor procedurale poate fi invocată în orice stare a procesului. Jurisprudență

(4) Actele de procedură îndeplinite de cel care nu are exercițiul drepturilor procedurale sunt anulabile. Reprezentantul sau ocrotitorul legal al acestuia va putea însă confirma toate sau numai o parte din aceste acte. Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Când instanța constată că actul de procedură a fost îndeplinit de o parte lipsită de capacitate de exercițiu va acorda un termen pentru confirmarea lui. Dacă actul nu este confirmat, se va dispune anularea lui.

(6) Dispozițiile alin. (5) se aplică în mod corespunzător și persoanelor cu capacitate de exercițiu restrânsă.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Condițiile de exercițiu al acțiunii civile. Capacitatea procesuală de exercițiu. Textul reglementează capacitatea procesuală de exercițiu, care constă în aptitudinea unei persoane de a-și exercita personal drepturile procesuale și de a-și îndeplini obligațiile procesuale, săvârșind acte de procedură. Altfel spus, textul reglementează "capacitatea de a sta în judecată" și de a-și exercita drepturile procedurale în nume propriu sau prin reprezentant. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 47 Cererea de recuzare. Condiții
Art 48 Abținerea judecătorului recuzat
Art 49 Starea cauzei până la soluționarea cererii
Art 50 Compunerea completului de judecată
Art 51 Procedura de soluționare a abținerii sau a recuzării
Art 52 Procedura de soluționare de către instanța superioară
Art 53 Căi de atac
Art 54 Incompatibilitatea altor participanți
Art 55 Enumerare
Art 56 Capacitatea procesuală de folosință
Art 57 Capacitatea procesuală de exercițiu
Art 58 Curatela specială
Art 59 Condiții de existență
Art 60 Regimul juridic al coparticipării procesuale
Art 61 Forme
Art 62 Intervenția principală
Art 63 Intervenția accesorie
Art 64 Procedura de judecată. Căi de atac
Art 65 Situația intervenientului
Art 66 Judecarea cererii de intervenție principală
Art 67 Judecarea cererii de intervenție accesorie
Reviste:
Excepții legate de formularea unei pretenții sau afirmarea unui drept
Excepția lipsei calității de reprezentant (a "puterii de a reprezenta") și excepția lipsei dovezii calității de reprezentant
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...