Art 53 Căi de atac | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Judecătorul Incompatibilitatea - Căi de atac -
Art. 53. -
Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Încheierea prin care s-a respins recuzarea poate fi atacată numai de părți, odată cu hotărârea prin care s-a soluționat cauza. Când această din urmă hotărâre este definitivă, încheierea va putea fi atacată cu recurs, la instanța ierarhic superioară, în termen de 5 zile de la comunicarea acestei hotărâri. Jurisprudență

(2) Încheierea prin care s-a încuviințat sau s-a respins abținerea, cea prin care s-a încuviințat recuzarea, precum și încheierea prin care s-a respins recuzarea în cazul prevăzut la art. 48 alin. (3) nu sunt supuse niciunei căi de atac. Jurisprudență

(3) În cazul prevăzut la alin. (1), dacă instanța de apel constată că recuzarea a fost în mod greșit respinsă, reface toate actele de procedură și, dacă apreciază că este necesar, dovezile administrate la prima instanță. Când instanța de recurs constată că recuzarea a fost greșit respinsă, ea va casa hotărârea, dispunând trimiterea cauzei spre rejudecare la instanța de apel sau, atunci când calea de atac a apelului este suprimată, la prima instanță. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Calea de atac împotriva încheierii prin care instanța competentă s-a pronunțat asupra declarației de abținere a judecătorului sau a cererii de recuzare. Nu sunt susceptibile de a fi atacate încheierile prin care instanța competentă s-a pronunțat asupra declarației de abținere a judecătorului, aceea prin care a încuviințat cererea de recuzare, precum și cea prin care s-a respins recuzarea pentru lipsă de obiect, în cazul prevăzut la art. 48 alin. (3) NCPC, în aceste ipoteze lipsind interesul în exercitarea vreunei căi de atac. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 43 Abținerea
Art 44 Recuzarea
Art 45 Invocarea incompatibilității absolute
Art 46 Judecătorii care pot fi recuzați
Art 47 Cererea de recuzare. Condiții
Art 48 Abținerea judecătorului recuzat
Art 49 Starea cauzei până la soluționarea cererii
Art 50 Compunerea completului de judecată
Art 51 Procedura de soluționare a abținerii sau a recuzării
Art 52 Procedura de soluționare de către instanța superioară
Art 53 Căi de atac
Art 54 Incompatibilitatea altor participanți
Art 55 Enumerare
Art 56 Capacitatea procesuală de folosință
Art 57 Capacitatea procesuală de exercițiu
Art 58 Curatela specială
Art 59 Condiții de existență
Art 60 Regimul juridic al coparticipării procesuale
Art 61 Forme
Art 62 Intervenția principală
Art 63 Intervenția accesorie
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...