Art 50 Compunerea completului de judecată | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Judecătorul Incompatibilitatea - Compunerea completului de judecată -
Art. 50. -
Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Abținerea sau recuzarea se soluționează de un alt complet al instanței respective, în compunerea căruia nu poate intra judecătorul recuzat sau care a declarat că se abține. Dispozițiile art. 47 alin. (4) rămân aplicabile. Jurisprudență

(2) Când, din pricina abținerii sau recuzării, nu se poate alcătui completul de judecată, cererea se judecă de instanța ierarhic superioară. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Competență. Compunerea completului învestit cu soluționarea cererii de abținere sau de recuzare. Competent a se pronunța asupra recuzării sau abținerii este un alt complet al instanței respective, în compunerea căruia nu poate intra judecătorul recuzat sau care a declarat că se abține. 
    Această regulă de procedură se justifică prin intenția legiuitorului de a împiedica tergiversarea nejustificată a înfăptuirii actului de justiție, ceea ce contribuie la respectarea dreptului părților la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil, ținându-se seama și de interesele legitime ale celorlalte părți, nu numai de cele ale părții care a formulat cererea de recuzare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 40 Sancțiunea încălcării condițiilor de exercitare a acțiunii civile
Art 41 Cazuri de incompatibilitate absolută
Art 42 Alte cazuri de incompatibilitate absolută
Art 43 Abținerea
Art 44 Recuzarea
Art 45 Invocarea incompatibilității absolute
Art 46 Judecătorii care pot fi recuzați
Art 47 Cererea de recuzare. Condiții
Art 48 Abținerea judecătorului recuzat
Art 49 Starea cauzei până la soluționarea cererii
Art 50 Compunerea completului de judecată
Art 51 Procedura de soluționare a abținerii sau a recuzării
Art 52 Procedura de soluționare de către instanța superioară
Art 53 Căi de atac
Art 54 Incompatibilitatea altor participanți
Art 55 Enumerare
Art 56 Capacitatea procesuală de folosință
Art 57 Capacitatea procesuală de exercițiu
Art 58 Curatela specială
Art 59 Condiții de existență
Art 60 Regimul juridic al coparticipării procesuale
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...