Art 46 Judecătorii care pot fi recuzați | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Judecătorul Incompatibilitatea - Judecătorii care pot fi recuzați -
Art. 46. -
Jurisprudență, Doctrină (1)

Pot fi recuzați numai judecătorii care fac parte din completul de judecată căruia pricina i-a fost repartizată pentru soluționare.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
    Restrângerea exercițiului dreptului la recuzare. Acest articol limitează sfera judecătorilor care ar putea fi recuzați la aceia care fac parte din completul de judecată învestit în mod regulamentar cu soluționarea unei pricini determinate. 
    Reglementarea modalității în care pot fi recuzați judecătorii unei instanțe sau ai unei secții a acesteia ori în care se poate formula o nouă cerere de recuzare împotriva aceluiași judecător se face prin norme de procedură, care, potrivit art. 126 alin. (2) din Constituție, se stabilesc numai prin lege. Legiuitorul este deci îndreptățit să stabilească măsurile legislative adecvate pentru a se asigura desfășurarea proceselor și pentru a împiedica abuzul de drept. Prin noile reglementări cuprinse în art. 46 NCPC, referitoare la imposibilitatea recuzării tuturor judecătorilor unei instanțe sau ai unei secții a acesteia, legiuitorul nu a înțeles să limiteze accesul liber la justiție sau dreptul la apărare, ci să asigure un climat de ordine, indispensabil exercitării, în condiții optime, a acestui drept constituțional. Exercitarea unui drept de către titularul său nu poate avea loc decât într-un anumit cadru juridic, stabilit de legiuitor, cu respectarea anumitor exigențe, de natură a preveni eventualele abuzuri și tergiversarea soluționării cauzelor deduse judecății. De altfel, în situația în care există motive de suspiciune legitimă privind imparțialitatea magistraților sau motive de siguranță publică, partea interesată poate formula cerere de strămutare a cauzei către o altă instanță, de același grad. Instituția recuzării în procesele judiciare se justifică prin imperativul asigurării unei judecăți imparțiale, în care părțile să fie protejate de eventuala părtinire a judecătorului, cauzată de legătura de rudenie sau afinitate cu una dintre părți, interesul personal pe care îl are în soluționarea cauzei deduse judecății sau alte asemenea împrejurări, expres prevăzute de lege. Recuzarea nu poate fi, în consecință, decât individuală, și nu colectivă și nici nu poate conduce, în sistemul nostru juridic, la împiedicarea tuturor judecătorilor unei instanțe de a judeca procesele cu care au fost învestiți în condițiile legii(141). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 36 Calitatea procesuală
Art 37 Legitimarea procesuală a altor persoane
Art 38 Transmiterea calității procesuale
Art 39 Situația procesuală a înstrăinătorului și a succesorilor săi
Art 40 Sancțiunea încălcării condițiilor de exercitare a acțiunii civile
Art 41 Cazuri de incompatibilitate absolută
Art 42 Alte cazuri de incompatibilitate absolută
Art 43 Abținerea
Art 44 Recuzarea
Art 45 Invocarea incompatibilității absolute
Art 46 Judecătorii care pot fi recuzați
Art 47 Cererea de recuzare. Condiții
Art 48 Abținerea judecătorului recuzat
Art 49 Starea cauzei până la soluționarea cererii
Art 50 Compunerea completului de judecată
Art 51 Procedura de soluționare a abținerii sau a recuzării
Art 52 Procedura de soluționare de către instanța superioară
Art 53 Căi de atac
Art 54 Incompatibilitatea altor participanți
Art 55 Enumerare
Art 56 Capacitatea procesuală de folosință
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...