Art 356 Luarea interogatoriului părții aflate în străinătate | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Interogatoriul - Luarea interogatoriului părții aflate în străinătate -
Art. 356. -
Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Dacă prin tratate sau convenții internaționale la care România este parte ori prin acte normative speciale nu se prevede altfel, partea care se află în străinătate și este reprezentată în proces printr-un mandatar va putea fi interogată prin acesta. Jurisprudență

(2) În acest caz, interogatoriul va fi comunicat în scris mandatarului, care va depune răspunsul părții dat în cuprinsul unei procuri speciale și autentice. Dacă mandatarul este avocat, procura specială certificată de acesta este suficientă. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
    Luarea interogatoriului părții care locuiește în străinătate. În ceea ce privește partea care se află efectiv în străinătate, căreia i se solicită luarea unui interogatoriu, legea prevede că aceasta poate fi interogată prin mandatarul care o reprezintă. În acest scop, interogatoriul se comunică în scris mandatarului, care va depune răspunsul în cuprinsul unei procuri speciale autentice, cu excepția cazului în care mandatarul este avocat, când procura specială nu se impune a fi autentificată, ci este suficientă certificarea acesteia de avocat. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 346 Efectuarea cercetării la fața locului
Art 347 Consemnarea rezultatului cercetării
Art 348 Noțiune și feluri
Art 349 Mărturisirea judiciară
Art 350 Mărturisirea extrajudiciară
Art 351 Încuviințarea interogatoriului
Art 352 Luarea interogatoriului persoanelor fizice
Art 353 Luarea interogatoriului reprezentantului legal
Art 354 Consemnarea răspunsurilor la interogatoriu
Art 355 Luarea interogatoriului persoanelor juridice
Art 356 Luarea interogatoriului părții aflate în străinătate
Art 357 Luarea interogatoriului prin judecător delegat sau comisie rogatorie
Art 358 Neprezentarea la interogatoriu și refuzul de a răspunde
Art 359 Condiții de admisibilitate
Art 360 Soluționarea cererii
Art 361 Regimul căilor de atac
Art 362 Administrarea probelor asigurate
Art 363 Puterea doveditoare
Art 364 Constatarea de urgență a unei stări de fapt
Art 365 Dispoziții speciale
Art 366 Domeniu de aplicare
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...