Art 35 Constatarea existenței sau inexistenței unui drept | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Acțiunea civilă - Constatarea existenței sau inexistenței unui drept -
Art. 35. -
Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

Cel care are interes poate să ceară constatarea existenței sau inexistenței unui drept. Cererea nu poate fi primită dacă partea poate cere realizarea dreptului pe orice altă cale prevăzută de lege. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Acțiunea în constatare. Condiții de admisibilitate. Textul reglementează admisibilitatea acțiunii în constatare pozitivă (a existenței unui drept) sau negativă (a inexistenței dreptului) condiționată de lipsa posibilității părții care acționează de a solicita realizarea dreptului. Ori de câte ori partea are deschisă calea realizării dreptului, va trebui să uzeze de această cale, acțiunea în constatare fiind, în această situație, inadmisibilă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 25 Legea aplicabilă proceselor în curs
Art 26 Legea aplicabilă mijloacelor de probă
Art 27 Legea aplicabilă hotărârilor
Art 28 Teritorialitatea legii de procedură
Art 29 Noțiune
Art 30 Cereri în justiție
Art 31 Apărări
Art 32 Condiții de exercitare a acțiunii civile
Art 33 Interesul de a acționa
Art 34 Realizarea drepturilor afectate de un termen
Art 35 Constatarea existenței sau inexistenței unui drept
Art 36 Calitatea procesuală
Art 37 Legitimarea procesuală a altor persoane
Art 38 Transmiterea calității procesuale
Art 39 Situația procesuală a înstrăinătorului și a succesorilor săi
Art 40 Sancțiunea încălcării condițiilor de exercitare a acțiunii civile
Art 41 Cazuri de incompatibilitate absolută
Art 42 Alte cazuri de incompatibilitate absolută
Art 43 Abținerea
Art 44 Recuzarea
Art 45 Invocarea incompatibilității absolute
Reviste:
Cerere de constatare a caracterului abuziv al naționalizării unui imobil. Inadmisibilitatea cererii în situația în care exista posibilitatea formulării unei acțiuni în realizare. Compatibilitatea cu Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Decizia pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Oranka Pall împotriva României
Funcționar public cu statut special - polițist local. Dreptul la compensarea cu timp liber a muncii prestate în zilele de repaus săptămânal și sărbători legale . Dreptul la despăgubiri conform art. 42 din legea nr. 188/1999 . Nelegalitate
Natura juridică a contestației la executare
Proces echitabil. Respingerea probei cu expertiza tehnică contabilă. Constatarea raporturilor de muncă desfășurate de salariat în beneficiul a două societăți, contractul individual de muncă fiind încheiat doar cu una dintre acestea. Admitere apel
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...