Art 339 Drepturi bănești ale expertului | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Expertiza - Drepturi bănești ale expertului -
Art. 339. -
Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Fapta experților de a cere sau de a primi o sumă mai mare decât onorariul fixat de instanță se pedepsește potrivit legii penale. Jurisprudență

(2) La cererea motivată a experților, ținându-se seama de lucrarea efectuată, instanța va putea majora onorariul cuvenit acestora, prin încheiere executorie, dată cu citarea părților, însă numai după depunerea raportului, a răspunsului la eventualele obiecțiuni sau a raportului suplimentar, după caz. Jurisprudență

(3) Expertul are aceleași drepturi ca și martorul în ceea ce privește cheltuielile de transport, cazare și masă.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Săvârșirea infracțiunii de luare de mită de către expert. În sarcina expertului poate fi reținută săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în cazul în care pretinde sau primește mai mult decât suma stabilită ca reprezentând onorariul aferent lucrării încredințate. 
   2. Majorarea onorariului cuvenit expertului. Suma stabilită de instanță ca reprezentând onorariul cuvenit expertului poate fi majorată, la cererea motivată a expertului, ținându-se seama de complexitatea lucrării încredințate. Majorarea sumei se dispune de instanță prin încheiere cu caracter executoriu, dată cu citarea părților. Instituindu-se prin lege necesitatea citării părților, înseamnă că această obligație există și în cazul în care părțile au termen în cunoștință. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 329 Prezumțiile judiciare
Art 330 Încuviințarea expertizei
Art 331 Numirea expertului
Art 332 Recuzarea expertului
Art 333 Înștiințarea și înlocuirea expertului
Art 334 Ascultarea expertului
Art 335 Efectuarea expertizei la fața locului
Art 336 Raportul de expertiză
Art 337 Lămurirea sau completarea raportului
Art 338 Efectuarea unei noi expertize
Art 339 Drepturi bănești ale expertului
Art 340 Comisie rogatorie
Art 341 Lucrurile ca mijloace de probă
Art 342 Păstrare
Art 343 Verificare
Art 344 Restituire. Trecerea în proprietatea unității administrativ-teritoriale
Art 345 Încuviințarea cercetării la fața locului
Art 346 Efectuarea cercetării la fața locului
Art 347 Consemnarea rezultatului cercetării
Art 348 Noțiune și feluri
Art 349 Mărturisirea judiciară
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...