Art 338 Efectuarea unei noi expertize | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Expertiza - Efectuarea unei noi expertize -
Art. 338. -
Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Pentru motive temeinice, instanța poate dispune, la cerere sau din oficiu, efectuarea unei noi expertize de către alt expert. Jurisprudență

(2) O nouă expertiză va trebui cerută motivat, sub sancțiunea decăderii, la primul termen după depunerea raportului, iar dacă s-au formulat obiecțiuni, la termenul imediat următor depunerii răspunsului la obiecțiuni ori, după caz, a raportului suplimentar. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Noua expertiză. În cazul în care după depunerea lucrării de expertiză instanța nu este lămurită, poate dispune fie completarea raportului de expertiză, fie efectuarea unei noi lucrări de expertiză (contraexpertiză). 
    Instanța, din oficiu, sau una dintre părți, dacă nu este mulțumită de concluziile raportului de expertiză, are posibilitatea să dispună (instanța), respectiv să solicite (partea interesată) efectuarea unei contraexpertize. Cererea trebuie motivată și formulată la primul termen care urmează după depunerea lucrării, sub sancțiunea decăderii din probă(889). În cazul în care s-au formulat obiecțiuni, care au fost încuviințate de instanță, termenul de solicitare a efectuării unei noi lucrări de expertiză curge de la data depunerii răspunsului la obiecțiuni sau, după caz, de la termenul următor celui în care s-a depus raportul preliminar. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 328 Prezumțiile legale
Art 329 Prezumțiile judiciare
Art 330 Încuviințarea expertizei
Art 331 Numirea expertului
Art 332 Recuzarea expertului
Art 333 Înștiințarea și înlocuirea expertului
Art 334 Ascultarea expertului
Art 335 Efectuarea expertizei la fața locului
Art 336 Raportul de expertiză
Art 337 Lămurirea sau completarea raportului
Art 338 Efectuarea unei noi expertize
Art 339 Drepturi bănești ale expertului
Art 340 Comisie rogatorie
Art 341 Lucrurile ca mijloace de probă
Art 342 Păstrare
Art 343 Verificare
Art 344 Restituire. Trecerea în proprietatea unității administrativ-teritoriale
Art 345 Încuviințarea cercetării la fața locului
Art 346 Efectuarea cercetării la fața locului
Art 347 Consemnarea rezultatului cercetării
Art 348 Noțiune și feluri
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...