Art 324 Aprecierea probei cu martori | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Administrarea probei cu martori - Aprecierea probei cu martori -
Art. 324. -
Doctrină (1)

În aprecierea declarațiilor martorilor, instanța va ține seama de sinceritatea acestora și de împrejurările în care au luat cunoștință de faptele ce fac obiectul declarației respective. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
    Aprecierea depoziției martorilor. În aprecierea declarațiilor martorilor audiați instanța de judecată va avea în vedere sinceritatea acestora (care poate fi dedusă din coroborarea depoziției cu alte mijloace de probă), de împrejurările în care au cunoscut faptele relatate (direct, indirect de la persoane străine, de la părți sau de la rudele, afinii acestora). Se vor avea în vedere împrejurări precum: interesul martorului, raporturile de prietenie, de rudenie (alta decât cea care împiedică audierea rudelor în lipsa acordului părților), de afinitate, alta decât cea interzisă de lege, vârsta, profesia martorului. Împrejurările care se au în vedere la aprecierea sincerității martorului diferă de la o speță la alta. Dacă judecătorul ajunge la concluzia că martorul nu este sincer, declarația acestuia va fi înlăturată. Dimpotrivă, dacă se apreciază că martorul a fost sincer, depoziția acestuia va fi luată în considerare și coroborată cu alte probe. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 314 Imposibilitatea de prezentare
Art 315 Persoanele care nu pot fi ascultate ca martori
Art 316 Ascultarea rudelor și afinilor
Art 317 Persoanele scutite de a depune mărturie
Art 318 Identificarea martorului
Art 319 Depunerea jurământului
Art 320 Scutirea de jurământ
Art 321 Ascultarea martorului
Art 322 Reascultarea și confruntarea martorilor
Art 323 Consemnarea declarației martorului
Art 324 Aprecierea probei cu martori
Art 325 Bănuiala de mărturie mincinoasă
Art 326 Drepturi bănești ale martorului
Art 327 Noțiune
Art 328 Prezumțiile legale
Art 329 Prezumțiile judiciare
Art 330 Încuviințarea expertizei
Art 331 Numirea expertului
Art 332 Recuzarea expertului
Art 333 Înștiințarea și înlocuirea expertului
Art 334 Ascultarea expertului
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...