Art 318 Identificarea martorului | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Administrarea probei cu martori - Identificarea martorului -
Art. 318. -
Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Președintele, înainte de a lua declarația, va cere martorului să arate: Jurisprudență

a) numele, prenumele, profesia, domiciliul și vârsta; Jurisprudență

b) dacă este rudă sau afin cu una dintre părți și în ce grad;

c) dacă se află în serviciul uneia dintre părți.

(2) Președintele va pune apoi în vedere martorului îndatorirea de a jura și semnificația jurământului.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Identificarea martorilor și stabilirea relațiilor cu părțile din proces. Înainte de a proceda la audierea unei persoane, președintele completului de judecată are obligația de a proceda la identificarea martorului, sens în care va solicita acestuia să indice numele și prenumele, profesia, vârsta, domiciliul, să precizeze dacă are sau nu calitatea de rudă sau afin cu vreuna dintre părți și gradul de rudenie, să releve dacă se află sau nu în serviciul vreuneia dintre părți (cum ar fi, spre exemplu, în cazul audierii angajatului unei societăți parte în proces). Identificarea martorului prin nume, prenume, profesie este relevantă pentru a se verifica dacă acesta nu face parte din categoria persoanelor care nu pot depune mărturie sau nu sunt obligate să depună mărturie. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 308 Cercetarea falsului de către instanța civilă
Art 309 Admisibilitatea probei
Art 310 Începutul de dovadă scrisă
Art 311 Ascultarea și înlocuirea martorilor
Art 312 Ascultarea martorilor necitați
Art 313 Refuzul martorului de a se prezenta
Art 314 Imposibilitatea de prezentare
Art 315 Persoanele care nu pot fi ascultate ca martori
Art 316 Ascultarea rudelor și afinilor
Art 317 Persoanele scutite de a depune mărturie
Art 318 Identificarea martorului
Art 319 Depunerea jurământului
Art 320 Scutirea de jurământ
Art 321 Ascultarea martorului
Art 322 Reascultarea și confruntarea martorilor
Art 323 Consemnarea declarației martorului
Art 324 Aprecierea probei cu martori
Art 325 Bănuiala de mărturie mincinoasă
Art 326 Drepturi bănești ale martorului
Art 327 Noțiune
Art 328 Prezumțiile legale
Reviste:
Contestația în anulare
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...