Art 31 Apărări | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Acțiunea civilă - Apărări -
Art. 31. -
Jurisprudență, Doctrină (2)

Apărările formulate în justiție pot fi de fond sau procedurale.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
    O astfel de soluție este încadrabilă în paradigma specifică a procedurii ordonanței de plată, permițând astfel și aplicarea art. 1023 alin. (2) NCPC privitor la calea de atac a cererii în anulare, care trebuie să-i fie recunoscută creditorului căruia i s­a respins cererea ca inadmisibilă (neputând fi acceptată ideea caracterului definitiv al unei astfel de încheieri din perspectiva noii filozofii a procedurii ordonanței de plată, care conferă și creditorului acces la controlul judiciar al încheierii/ ordonanței nefavorabile, total sau, respectiv, parțial). [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Noțiune. Definind "acțiunea civilă" ca fiind ansamblul mijloacelor procesuale prevăzute de lege pentru protecția dreptului subiectiv sau a unei situații juridice (art. 29 NCPC), legiuitorul are în vedere și asigurarea apărării părților în proces, ca scop distinct al exercitării unei acțiuni civile în justiție. 
    Apărările cuprind mijloacele procesuale prevăzute de lege la dispoziția reclamantului, a pârâtului sau a altor participanți la proces, împotriva oricăror cereri făcute în procesul civil. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 21 Încercarea de împăcare a părților
Art 22 Rolul judecătorului în aflarea adevărului
Art 23 Respectul cuvenit justiției
Art 24 Legea aplicabilă proceselor noi
Art 25 Legea aplicabilă proceselor în curs
Art 26 Legea aplicabilă mijloacelor de probă
Art 27 Legea aplicabilă hotărârilor
Art 28 Teritorialitatea legii de procedură
Art 29 Noțiune
Art 30 Cereri în justiție
Art 31 Apărări
Art 32 Condiții de exercitare a acțiunii civile
Art 33 Interesul de a acționa
Art 34 Realizarea drepturilor afectate de un termen
Art 35 Constatarea existenței sau inexistenței unui drept
Art 36 Calitatea procesuală
Art 37 Legitimarea procesuală a altor persoane
Art 38 Transmiterea calității procesuale
Art 39 Situația procesuală a înstrăinătorului și a succesorilor săi
Art 40 Sancțiunea încălcării condițiilor de exercitare a acțiunii civile
Art 41 Cazuri de incompatibilitate absolută
Doctrină:
Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...