Art 309 Admisibilitatea probei | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Admisibilitatea probei cu martori - Admisibilitatea probei -
Art. 309. -
Doctrină (1)

(1) Proba cu martori este admisibilă în toate cazurile în care legea nu dispune altfel. Reviste (1)

(2) Niciun act juridic nu poate fi dovedit cu martori, dacă valoarea obiectului său este mai mare de 250 lei. Cu toate acestea, se poate face dovada cu martori, contra unui profesionist, a oricărui act juridic, indiferent de valoarea lui, dacă a fost făcut de acesta în exercițiul activității sale profesionale, în afară de cazul în care legea specială cere probă scrisă. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) În cazul în care legea cere forma scrisă pentru validitatea unui act juridic, acesta nu poate fi dovedit cu martori.

(4) De asemenea, este inadmisibilă proba cu martori dacă pentru dovedirea unui act juridic legea cere forma scrisă, în afară de cazurile în care: Jurisprudență, Reviste (1)

1. partea s-a aflat în imposibilitate materială sau morală de a-și întocmi un înscris pentru dovedirea actului juridic;

2. există un început de dovadă scrisă, potrivit prevederilor art. 310;

3. partea a pierdut înscrisul doveditor din pricina unui caz fortuit sau de forță majoră;

4. părțile convin, fie și tacit, să folosească această probă, însă numai privitor la drepturile de care ele pot să dispună;

5. actul juridic este atacat pentru fraudă, eroare, dol, violență ori este lovit de nulitate absolută pentru cauză ilicită sau imorală, după caz;

6. se cere lămurirea clauzelor actului juridic.

(5) Proba cu martori nu se admite niciodată împotriva sau peste ceea ce cuprinde un înscris și nici despre ceea ce s-ar pretinde că s-ar fi zis înainte, în timpul sau în urma întocmirii lui, chiar dacă legea nu cere forma scrisă pentru dovedirea actului juridic respectiv, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (4). Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Admisibilitatea probei cu martori. Regula generală este aceea conform căreia, în principiu, proba cu martori se admite în toate situațiile în care nu există o reglementare (generală sau specială) care să prevadă inadmisibilitatea probei. 
   2. Inadmisibilitatea probei cu martori. Prin derogare de la regula generală, aceea a admisibilității probei cu martori, această probă nu poate fi utilizată în următoarele situații: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 299 Înscrisurile care nu pot fi trimise instanței
Art 300 Prezentarea registrelor profesioniștilor
Art 301 Recunoașterea sau contestarea înscrisului sub semnătură privată
Art 302 Obligația de verificare a înscrisului
Art 303 Procedura de verificare
Art 304 Denunțarea înscrisului ca fals
Art 305 Verificarea stării înscrisului denunțat ca fals
Art 306 Ascultarea părților
Art 307 Suspendarea procesului și sesizarea parchetului
Art 308 Cercetarea falsului de către instanța civilă
Art 309 Admisibilitatea probei
Art 310 Începutul de dovadă scrisă
Art 311 Ascultarea și înlocuirea martorilor
Art 312 Ascultarea martorilor necitați
Art 313 Refuzul martorului de a se prezenta
Art 314 Imposibilitatea de prezentare
Art 315 Persoanele care nu pot fi ascultate ca martori
Art 316 Ascultarea rudelor și afinilor
Art 317 Persoanele scutite de a depune mărturie
Art 318 Identificarea martorului
Art 319 Depunerea jurământului
Reviste:
Probele în dreptul muncii din perspectiva Noului Cod de procedură civilă. (II) Mijloacele de probă
Câteva reflecții asupra regimului juridic al fondului de comerț (II)
Pretenții. Plata prețului prin virament bancar. Competența teritorială
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...