Art 308 Cercetarea falsului de către instanța civilă | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Verificarea înscrisurilor - Cercetarea falsului de către instanța civilă -
Art. 308. -
Doctrină (1)

În cazul în care, potrivit legii, acțiunea penală nu poate fi pusă în mișcare ori nu poate continua, cercetarea falsului se va face de către instanța civilă, prin orice mijloace de probă. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Cercetarea falsului de instanța civilă. Condiții. Instanța civilă are posibilitatea de a cerceta falsul comis în cuprinsul unui înscris numai în situațiile expres și limitativ prevăzute de lege, și anume: a) când acțiunea penală nu poate fi pusă în mișcare ori b) atunci când aceasta nu poate continua. 
    Potrivit art. 10 CPP, "acțiunea penală nu poate fi pusă în mișcare, iar când a fost pusă în mișcare nu mai poate fi exercitată dacă: a) fapta nu există; b) fapta nu este prevăzută de legea penală; b1) fapta nu prezintă gradul de pericol social al unei infracțiuni; c) fapta nu a fost săvârșită de învinuit sau de inculpat; d) faptei îi lipsește unul din elementele constitutive ale infracțiunii; e) există vreuna din cauzele care înlătură caracterul penal al faptei; f) lipsește plângerea prealabilă a persoanei vătămate, autorizarea sau sesizarea organului competent ori altă condiție prevăzută de lege, necesară pentru punerea în mișcare a acțiunii penale; g) a intervenit amnistia, prescripția ori decesul făptuitorului sau, după caz, radierea persoanei juridice atunci când are calitatea de făptuitor; h) a fost retrasă plângerea prealabilă ori părțile s-au împăcat ori a fost încheiat un acord de mediere în condițiile legii, în cazul infracțiunilor pentru care retragerea plângerii sau împăcarea părților înlătură răspunderea penală; i) s-a dispus înlocuirea răspunderii penale; i1) există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege; j) există autoritate de lucru judecat". [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 298 Obligația autorității sau instituției publice de a prezenta înscrisul
Art 299 Înscrisurile care nu pot fi trimise instanței
Art 300 Prezentarea registrelor profesioniștilor
Art 301 Recunoașterea sau contestarea înscrisului sub semnătură privată
Art 302 Obligația de verificare a înscrisului
Art 303 Procedura de verificare
Art 304 Denunțarea înscrisului ca fals
Art 305 Verificarea stării înscrisului denunțat ca fals
Art 306 Ascultarea părților
Art 307 Suspendarea procesului și sesizarea parchetului
Art 308 Cercetarea falsului de către instanța civilă
Art 309 Admisibilitatea probei
Art 310 Începutul de dovadă scrisă
Art 311 Ascultarea și înlocuirea martorilor
Art 312 Ascultarea martorilor necitați
Art 313 Refuzul martorului de a se prezenta
Art 314 Imposibilitatea de prezentare
Art 315 Persoanele care nu pot fi ascultate ca martori
Art 316 Ascultarea rudelor și afinilor
Art 317 Persoanele scutite de a depune mărturie
Art 318 Identificarea martorului
Reviste:
Abrogarea procedurii de filtru în recursul civil
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...