Art 307 Suspendarea procesului și sesizarea parchetului | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Verificarea înscrisurilor - Suspendarea procesului și sesizarea parchetului -
Art. 307. -
Jurisprudență, Doctrină (2)

Dacă partea care a prezentat înscrisul stăruie să se folosească de acesta, deși denunțarea ca fals a acestuia nu a fost retrasă, instanța, dacă este indicat autorul falsului sau complicele acestuia, poate suspenda judecata procesului, înaintând de îndată înscrisul denunțat ca fals parchetului competent, pentru cercetarea falsului, împreună cu procesul-verbal ce se va încheia în acest scop. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
    Nici măcar suspendarea cauzei și sesizarea parchetului care pot interveni potrivit art. 307 NCPC (dacă debitorul insistă în defăimarea înscrisului, iar creditorul stăruie să se folosească de acesta) nu contravin rațiunii art. 1022 alin. (1) NCPC - text edictat în favoarea creditorului -, fiind preferabilă o suspendare în procedura ordonanței de plată, până la finalizarea cercetărilor falsului de către procuror, decât sesizarea din nou a instanței potrivit dreptului comun. Oricum, creditorul poate renunța oricând la judecata cererii privind ordonanța de plată, dacă apreciază că pe calea dreptului comun își poate valorifica mai eficient pretențiile. Mai mult, a exclude procedura falsului din cadrul procedurii ordonanței de plată ar însemna a deschide debitorului o facilă cale de "contestare" a creanței, care ar trimite litigiul pe calea dreptului comun, fără ca acesta să se expună riscurilor inerente înscrierii în fals în cadrul procedurii ordonanței de plată. Însă, în condițiile art. 308 NCPC, dacă cercetarea falsului de către instanța civilă - când acțiunea penală nu poate fi pusă în mișcare ori nu poate continua - presupune alte probatorii decât înscrisurile, cererea creditorului va trebui respinsă pentru a urma calea dreptului comun. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Întocmirea procesului-verbal în cazul indicării autorului falsului sau a complicelui. În cazul în care partea care invocă falsitatea înscrisului indică și numele autorului falsului sau al complicelui, președintele completului de judecată va întocmi un proces-verbal în care va menționa acest aspect. Ca atare, întocmirea procesului-verbal are loc în situația în care ambele părți își mențin poziția inițială, în sensul că una insistă în folosirea înscrisului în proces, iar cealaltă invocă falsitatea acestuia și solicită înlăturarea lui din proces. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 297 Obligația terțului de a prezenta înscrisul
Art 298 Obligația autorității sau instituției publice de a prezenta înscrisul
Art 299 Înscrisurile care nu pot fi trimise instanței
Art 300 Prezentarea registrelor profesioniștilor
Art 301 Recunoașterea sau contestarea înscrisului sub semnătură privată
Art 302 Obligația de verificare a înscrisului
Art 303 Procedura de verificare
Art 304 Denunțarea înscrisului ca fals
Art 305 Verificarea stării înscrisului denunțat ca fals
Art 306 Ascultarea părților
Art 307 Suspendarea procesului și sesizarea parchetului
Art 308 Cercetarea falsului de către instanța civilă
Art 309 Admisibilitatea probei
Art 310 Începutul de dovadă scrisă
Art 311 Ascultarea și înlocuirea martorilor
Art 312 Ascultarea martorilor necitați
Art 313 Refuzul martorului de a se prezenta
Art 314 Imposibilitatea de prezentare
Art 315 Persoanele care nu pot fi ascultate ca martori
Art 316 Ascultarea rudelor și afinilor
Art 317 Persoanele scutite de a depune mărturie
Doctrină:
Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...