Art 301 Recunoașterea sau contestarea înscrisului sub semnătură privată | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Verificarea înscrisurilor - Recunoașterea sau contestarea înscrisului sub semnătură privată -
Art. 301. -
Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Acela căruia i se opune un înscris sub semnătură privată este dator fie să recunoască, fie să conteste scrierea ori semnătura. Contestarea scrierii sau semnăturii poate fi făcută, la primul termen după depunerea înscrisului, sub sancțiunea decăderii.

(2) Moștenitorii sau succesorii în drepturi ai aceluia de la care se pretinde a fi înscrisul pot declara că nu cunosc scrisul sau semnătura autorului lor. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Poziția părții căreia i se opune un înscris sub semnătură privată. În cazul în care unei părți i se prezintă un înscris sub semnătură privată, aceasta este obligată să recunoască sau să conteste scrisul sau semnătura. Recunoașterea poate fi expresă, dar și tacită, manifestată prin lipsa de opoziție a părții căreia i se opune înscrisul la folosirea înscrisului ca mijloc de probă. 
    Ca atare, partea căreia i se opune înscrisul nu poate declara că nu cunoaște scrisul sau semnătura, ci este obligată să adopte o poziție față de înscris, fie în sensul recunoașterii scrisului sau semnăturii, fie în sensul nerecunoașterii acestora. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 291 Modificările înscrisului
Art 292 Depunerea înscrisurilor
Art 293 Obligația părții adverse de a prezenta înscrisul
Art 294 Cazuri de respingere a cererii de prezentare a înscrisului
Art 295 Refuzul de a prezenta înscrisul
Art 296 Cercetarea înscrisului prin judecătorul delegat
Art 297 Obligația terțului de a prezenta înscrisul
Art 298 Obligația autorității sau instituției publice de a prezenta înscrisul
Art 299 Înscrisurile care nu pot fi trimise instanței
Art 300 Prezentarea registrelor profesioniștilor
Art 301 Recunoașterea sau contestarea înscrisului sub semnătură privată
Art 302 Obligația de verificare a înscrisului
Art 303 Procedura de verificare
Art 304 Denunțarea înscrisului ca fals
Art 305 Verificarea stării înscrisului denunțat ca fals
Art 306 Ascultarea părților
Art 307 Suspendarea procesului și sesizarea parchetului
Art 308 Cercetarea falsului de către instanța civilă
Art 309 Admisibilitatea probei
Art 310 Începutul de dovadă scrisă
Art 311 Ascultarea și înlocuirea martorilor
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...