Art 299 Înscrisurile care nu pot fi trimise instanței | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Administrarea probei cu înscrisuri - Înscrisurile care nu pot fi trimise instanței -
Art. 299. -
Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Instanța nu va putea cere trimiterea în original a cărților funciare și a planurilor, a registrelor autorităților sau instituțiilor publice, a testamentelor depuse la instanțe, notari publici sau avocați, precum și a altor înscrisuri originale ce se găsesc în arhivele acestora. Se vor putea însă cere copii certificate ale acestora. Jurisprudență

(2) Cercetarea acestor înscrisuri, dacă este necesară, se va face, cu citarea părților, de un judecător delegat sau, dacă înscrisul se găsește în altă localitate, prin comisie rogatorie, de către instanța respectivă. Jurisprudență

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), când procedura verificărilor înscrisurilor o impune, instanța va putea ordona prezentarea testamentelor originale sau a altor înscrisuri originale, depuse la instanțe, notari publici sau avocați, pentru efectuarea expertizei grafoscopice în laboratoarele de specialitate dacă expertiza actului nu se poate efectua la sediul arhivei.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Cercetarea înscrisurilor la locul unde se află. Dacă înscrisurile solicitate sunt cărți funciare, planuri funciare, registre ale diferitelor autorități sau instituții publice, înscrisuri originale depuse în arhiva instanțelor, avocaților sau notarilor publici, testamente depuse la instanțe, notari publici sau avocați, instanța nu poate solicita prezentarea acestora, ci este obligată să cerceteze înscrisul, prin judecătorul delegat (unul dintre membrii completului, în cazul completului colegial sau președintele completului de judecată, în ipoteza judecătorului unic), la locul unde acesta se află. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 289 Alte categorii de înscrisuri
Art 290 Anexele
Art 291 Modificările înscrisului
Art 292 Depunerea înscrisurilor
Art 293 Obligația părții adverse de a prezenta înscrisul
Art 294 Cazuri de respingere a cererii de prezentare a înscrisului
Art 295 Refuzul de a prezenta înscrisul
Art 296 Cercetarea înscrisului prin judecătorul delegat
Art 297 Obligația terțului de a prezenta înscrisul
Art 298 Obligația autorității sau instituției publice de a prezenta înscrisul
Art 299 Înscrisurile care nu pot fi trimise instanței
Art 300 Prezentarea registrelor profesioniștilor
Art 301 Recunoașterea sau contestarea înscrisului sub semnătură privată
Art 302 Obligația de verificare a înscrisului
Art 303 Procedura de verificare
Art 304 Denunțarea înscrisului ca fals
Art 305 Verificarea stării înscrisului denunțat ca fals
Art 306 Ascultarea părților
Art 307 Suspendarea procesului și sesizarea parchetului
Art 308 Cercetarea falsului de către instanța civilă
Art 309 Admisibilitatea probei
Reviste:
Contract de concesiune. Caracterul de titlu executoriu al contractului. Efecte cu privire la un drept de creanță accesoriu
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...