Art 293 Obligația părții adverse de a prezenta înscrisul | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Administrarea probei cu înscrisuri - Obligația părții adverse de a prezenta înscrisul -
Art. 293. -
Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Când partea învederează că partea adversă deține un înscris probatoriu, referitor la proces, instanța poate ordona înfățișarea lui. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Cererea de înfățișare va fi admisă, dacă înscrisul este comun părților din proces, dacă însăși partea adversă s-a referit în proces la acest înscris sau dacă, după lege, ea este obligată să înfățișeze înscrisul. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Depunerea înscrisurilor care nu se află în posesia părții care le folosește. Există posibilitatea ca una dintre părți să învedereze instanței faptul că partea adversă deține un înscris în legătură cu cauza dedusă judecății. Sintagma "a învedera" nu înseamnă numai simpla invocare de către partea interesată a faptului deținerii înscrisului de partea adversă, ci și dovedirea împrejurării că partea adversă deține înscrisul. În această situație, instanța poate dispune prezentarea înscrisului. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 283 Prezumția de validitate a înscrierii
Art 284 Puterea doveditoare
Art 285 Regimul duplicatelor
Art 286 Regimul copiilor
Art 287 Copiile făcute pe microfilme sau pe suporturi informatice
Art 288 Putere doveditoare
Art 289 Alte categorii de înscrisuri
Art 290 Anexele
Art 291 Modificările înscrisului
Art 292 Depunerea înscrisurilor
Art 293 Obligația părții adverse de a prezenta înscrisul
Art 294 Cazuri de respingere a cererii de prezentare a înscrisului
Art 295 Refuzul de a prezenta înscrisul
Art 296 Cercetarea înscrisului prin judecătorul delegat
Art 297 Obligația terțului de a prezenta înscrisul
Art 298 Obligația autorității sau instituției publice de a prezenta înscrisul
Art 299 Înscrisurile care nu pot fi trimise instanței
Art 300 Prezentarea registrelor profesioniștilor
Art 301 Recunoașterea sau contestarea înscrisului sub semnătură privată
Art 302 Obligația de verificare a înscrisului
Art 303 Procedura de verificare
Reviste:
Probele în dreptul muncii din perspectiva Noului Cod de procedură civilă. (II) Mijloacele de probă
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...