Art 281 Mențiunile făcute de creditor | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Înscrisul sub semnătură privată - Mențiunile făcute de creditor -
Art. 281. -
Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Orice mențiune făcută de creditor în josul, pe marginea sau pe dosul unui titlu care a rămas neîntrerupt în posesia sa face dovada, cu toate că nu este nici semnată, nici datată de el, când tinde a stabili liberațiunea debitorului. Aceeași putere doveditoare o are mențiunea făcută de creditor în josul, pe marginea sau pe dosul duplicatului unui înscris sau al unei chitanțe, dacă duplicatul sau chitanța este în mâinile debitorului. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
    Mențiunile creditorului pe un titlu. Forță probantă. Mențiunea făcută personal de creditor pe un titlu aflat în permanență, neîntrerupt, în posesia sa, chiar dacă mențiunea nu este semnată și datată de creditor ori mențiunea făcută pe duplicatul unui înscris ori al unei chitanțe nesemnate și nedatate de creditor, dacă duplicatul ori chitanța se află în mâinile debitorului, constituie mijloc de probă numai atunci când se urmărește dovedirea liberării debitorului, ceea ce înseamnă că alte mențiuni care nu se referă la plata integrală sau parțială a datoriei de către debitor nu constituie mijloc de probă. Nu are relevanță locul unde se face mențiunea, aceasta putând fi realizată în josul, pe marginea sau pe dosul titlului ori al duplicatului înscrisului sau chitanței. De asemenea, este irelevantă mențiunea, aceasta putând fi oricare, însă din cuprinsul său este necesar să rezulte intenția de liberare a debitorului. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 271 Nulitatea și conversiunea înscrisului autentic
Art 272 Noțiune
Art 273 Putere doveditoare
Art 274 Pluralitatea de exemplare
Art 275 Formalitatea "bun și aprobat"
Art 276 Sancțiunea nerespectării formalităților speciale
Art 277 Înscrisurile întocmite de profesioniști
Art 278 Data certă a înscrisului sub semnătură privată
Art 279 Registrele și hârtiile domestice
Art 280 Registrele profesioniștilor
Art 281 Mențiunile făcute de creditor
Art 282 Noțiune
Art 283 Prezumția de validitate a înscrierii
Art 284 Puterea doveditoare
Art 285 Regimul duplicatelor
Art 286 Regimul copiilor
Art 287 Copiile făcute pe microfilme sau pe suporturi informatice
Art 288 Putere doveditoare
Art 289 Alte categorii de înscrisuri
Art 290 Anexele
Art 291 Modificările înscrisului
Reviste:
Rețineri din salariu prin emiterea unor chitanțe ce atestă pretinsa vânzare de carburanți către angajat. Nelegalitate
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...