Art 258 Încuviințarea probelor | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Încuviințarea probelor -
Art. 258. -
Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Probele se pot încuviința numai dacă sunt întrunite cerințele prevăzute la art. 255, în afară de cazul când ar exista pericolul ca ele să se piardă prin întârziere. Jurisprudență

(2) Încheierea prin care se încuviințează probele va arăta faptele ce vor trebui dovedite, mijloacele de probă încuviințate, precum și obligațiile ce revin părților în legătură cu administrarea acestora. Jurisprudență

(3) Instanța va putea limita numărul martorilor propuși.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
    De reținut însă măsurile tranzitorii prevăzute de art. XII alin. (1) și (2) din Legea nr. 2/2013, potrivit cărora dispozițiile noului Cod de procedură civilă privind cercetarea procesului și, după caz, dezbate­ rea fondului în camera de consiliu se aplică doar proceselor pornite începând cu data de 1 ianuarie 2016, iar în procesele pornite între 15 februarie 2013 și 31 decembrie 2015, cercetarea procesului și, după caz, dezbaterea fondului se desfășoară în ședință publică, dacă legea nu prevede altfel. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Încuviințarea probelor. Reguli procedurale. Încuviințarea unei probe are loc numai dacă sunt îndeplinite cerințele prevăzute de art. 255 NCPC, exceptând ipoteza în care există pericolul ca proba să se piardă. 
    Excepția prevăzută la alin. (1) al normei analizate trebuie interpretată în sensul că, în ipoteza pericolului dispariției probei, dacă pentru stabilirea admisibilității probei în condițiile art. 255 NCPC sunt necesare mai multe termene de judecată, instanța va încuviința proba aflată în primejdie de dispariție, urmând ca ulterior să analizeze admisibilitatea probei și în funcție de aceasta să utilizeze sau nu proba respectivă în cauză. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 248 Procedura de soluționare
Art 249 Sarcina probei
Art 250 Obiectul probei și mijloacele de probă
Art 251 Lipsa îndatoririi de a proba
Art 252 Obligativitatea cunoașterii din oficiu
Art 253 Posibilitatea cunoașterii din oficiu
Art 254 Propunerea probelor. Rolul instanței
Art 255 Admisibilitatea probelor
Art 256 Convenții asupra probelor
Art 257 Renunțarea la probă
Art 258 Încuviințarea probelor
Art 259 Revenirea asupra probelor încuviințate
Art 260 Administrarea probelor
Art 261 Locul administrării probelor
Art 262 Cheltuielile necesare administrării probelor
Art 263 Situația părții decăzute
Art 264 Aprecierea probelor
Art 265 Noțiune
Art 266 Înscrisurile pe suport informatic
Art 267 Înscrisurile în formă electronică
Art 268 Rolul semnăturii
Reviste:
Conflict negativ de competență. Cerere de asigurare a dovezilor. Competența instanței care judecă procesul în primă instanță
Doctrină:
Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...