Art 253 Posibilitatea cunoașterii din oficiu | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Posibilitatea cunoașterii din oficiu -
Art. 253. -
Jurisprudență, Doctrină (1)

Instanța de judecată poate lua cunoștință din oficiu de dreptul unui stat străin, cu condiția ca acesta să fie invocat. Proba legii străine se face conform dispozițiilor Codului civil referitoare la conținutul legii străine.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
    Posibilitatea cunoașterii din oficiu. Dacă dreptul aplicabil în România trebuie obligatoriu cunoscut de instanța sesizată cu judecarea unei cauze, cunoașterea dreptului unui stat străin nu mai constituie o obligație, ci doar o simplă facultate a instanței. Posibilitatea instanței de a cunoaște o lege străină este condiționată de necesitatea invocării acesteia. 
    Conform art. 2562 NCC, conținutul legii străine se stabilește de instanța judecătorească prin atestări obținute de la organele statului care au edictat-o, prin avizul unui expert sau într-un alt mod adecvat. Partea care invocă o lege străină poate fi obligată să facă dovada conținutului ei. În cazul imposibilității de a stabili, într-un termen rezonabil, conținutul legii străine, se aplică legea română. S-a apreciat că o asemenea soluție este de natură să înlăture dreptul străin aplicabil speței(826). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 243 Împrejurări care pun capăt procesului
Art 244 Terminarea cercetării procesului
Art 245 Noțiune
Art 246 Excepții absolute și relative
Art 247 Invocare
Art 248 Procedura de soluționare
Art 249 Sarcina probei
Art 250 Obiectul probei și mijloacele de probă
Art 251 Lipsa îndatoririi de a proba
Art 252 Obligativitatea cunoașterii din oficiu
Art 253 Posibilitatea cunoașterii din oficiu
Art 254 Propunerea probelor. Rolul instanței
Art 255 Admisibilitatea probelor
Art 256 Convenții asupra probelor
Art 257 Renunțarea la probă
Art 258 Încuviințarea probelor
Art 259 Revenirea asupra probelor încuviințate
Art 260 Administrarea probelor
Art 261 Locul administrării probelor
Art 262 Cheltuielile necesare administrării probelor
Art 263 Situația părții decăzute
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...