Art 25 Legea aplicabilă proceselor în curs | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Aplicarea legii de procedură civilă - Legea aplicabilă proceselor în curs -
Art. 25. -
Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Procesele în curs de judecată, precum și executările silite începute sub legea veche rămân supuse acelei legi. Jurisprudență

(2) Procesele în curs de judecată la data schimbării competenței instanțelor legal învestite vor continua să fie judecate de acele instanțe, potrivit legii sub care au început. În caz de trimitere spre rejudecare, dispozițiile legale privitoare la competență, în vigoare la data când a început procesul, rămân aplicabile. Jurisprudență

(3) În cazul în care instanța învestită este desființată, dosarele se vor trimite din oficiu instanței competente potrivit legii noi. Dispozițiile alin. (1) rămân aplicabile. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Excepții de la regula tempus regit actum. Principiul binecunoscut al aplicării imediate a legii noi de procedură admite unele excepții, reglementate prin dispozițiile acestui text normativ și ale celor ce urmează. 
    Această normă reglementează aplicarea legii de procedură civilă proceselor în curs de judecată, enunțând, cu valoare de principiu, că legea de procedură ultraactivează, procesele în curs de judecată, precum și executările silite începute sub legea veche rămânând supuse acelei legi. Astfel, procesele începute sub legea veche de procedură, precum și executările silite începute sub legea veche de procedură vor fi guvernate de legea sub care au început. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 15 Oralitatea
Art 16 Nemijlocirea
Art 17 Publicitatea
Art 18 Limba desfășurării procesului
Art 19 Continuitatea
Art 20 Respectarea principiilor fundamentale
Art 21 Încercarea de împăcare a părților
Art 22 Rolul judecătorului în aflarea adevărului
Art 23 Respectul cuvenit justiției
Art 24 Legea aplicabilă proceselor noi
Art 25 Legea aplicabilă proceselor în curs
Art 26 Legea aplicabilă mijloacelor de probă
Art 27 Legea aplicabilă hotărârilor
Art 28 Teritorialitatea legii de procedură
Art 29 Noțiune
Art 30 Cereri în justiție
Art 31 Apărări
Art 32 Condiții de exercitare a acțiunii civile
Art 33 Interesul de a acționa
Art 34 Realizarea drepturilor afectate de un termen
Art 35 Constatarea existenței sau inexistenței unui drept
Reviste:
Noutăți procedurale generate de intrarea în vigoare a Noului Cod de procedură civilă
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...