Art 247 Invocare | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Excepțiile procesuale - Invocare -
Art. 247. -
Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(1) Excepțiile absolute pot fi invocate de parte sau de instanță în orice stare a procesului, dacă prin lege nu se prevede altfel. Ele pot fi ridicate înaintea instanței de recurs numai dacă, pentru soluționare, nu este necesară administrarea altor dovezi în afara înscrisurilor noi. Jurisprudență

(2) Excepțiile relative pot fi invocate de partea care justifică un interes, cel mai târziu la primul termen de judecată după săvârșirea neregularității procedurale, în etapa cercetării procesului și înainte de a se pune concluzii în fond. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Cu toate acestea, părțile sunt obligate să invoce toate mijloacele de apărare și toate excepțiile procesuale de îndată ce le sunt cunoscute. În caz contrar, ele vor răspunde pentru pagubele pricinuite părții adverse, dispozițiile art. 189-191 fiind aplicabile.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Invocarea excepțiilor absolute. Invocarea excepțiilor diferă după cum este vorba de excepții absolute sau de excepții relative. Astfel, excepțiile absolute pot fi invocate de partea interesată sau de instanță din oficiu, oricând (deci în orice stare a procesului), cu excepția cazului în care printr-o lege (generală sau specială) se prevede altfel. Spre exemplu, conform art. 130 alin. (2) NCPC, necompetența materială și teritorială de ordine publică trebuie invocată de părți sau de judecător la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate, dar nu mai târziu de terminarea cercetării judecătorești în fața primei instanțe. Deși alin. (1) al normei nu prevede expres posibilitatea invocării excepțiilor absolute de către procuror, în literatura juridică s-a arătat că procurorului îi este recunoscut un asemenea drept(807). Soluția este judicioasă cât timp procurorul poate porni acțiunea civilă în condițiile art. 92 NCPC și poate exercita căile de atac împotriva unei hotărâri. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 237 Scopul și conținutul cercetării procesului
Art 238 Estimarea duratei cercetării procesului
Art 239 Alegerea procedurii de administrare a probelor
Art 240 Locul cercetării procesului
Art 241 Asigurarea celerității
Art 242 Suspendarea judecății cauzei
Art 243 Împrejurări care pun capăt procesului
Art 244 Terminarea cercetării procesului
Art 245 Noțiune
Art 246 Excepții absolute și relative
Art 247 Invocare
Art 248 Procedura de soluționare
Art 249 Sarcina probei
Art 250 Obiectul probei și mijloacele de probă
Art 251 Lipsa îndatoririi de a proba
Art 252 Obligativitatea cunoașterii din oficiu
Art 253 Posibilitatea cunoașterii din oficiu
Art 254 Propunerea probelor. Rolul instanței
Art 255 Admisibilitatea probelor
Art 256 Convenții asupra probelor
Art 257 Renunțarea la probă
Reviste:
Contestația în anulare
Excepția lipsei calității de reprezentant (a "puterii de a reprezenta") și excepția lipsei dovezii calității de reprezentant
Concursul dintre excepția de netimbrare a cererii de chemare în judecată și excepția de necompetență a instanței
Excepții legate de formularea unei pretenții sau afirmarea unui drept
Reflecții privitoare la controlul judecătoresc asupra actelor de dispoziție ale părților în procesul civil
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...