Art 242 Suspendarea judecății cauzei | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții comune - Suspendarea judecății cauzei -
Art. 242. -
Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(1) Când constată că desfășurarea normală a procesului este împiedicată din vina reclamantului, prin neîndeplinirea obligațiilor stabilite în cursul judecății, potrivit legii, judecătorul poate suspenda judecata, arătând în încheiere care anume obligații nu au fost respectate. Dispozițiile art. 189 sunt aplicabile. Jurisprudență

(2) La cererea părții, judecata va fi reluată dacă obligațiile la care se referă alin. (1) au fost îndeplinite și, potrivit legii, aceasta poate continua. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
    De altfel, și instanța supremă a statuat recent că suspendarea cauzei pentru lipsa părților nu contravine necesității judecării cauzei de urgență și cu celeritate. 
    JURISPRUDENȚĂ ► Dispoziția cuprinsă în art. 242 pct. 2 CPC [art. 411 alin. (1) pct. 2 NCPC] are un caracter imperativ, și nu facultativ. Nesocotirea acesteia este sancționată cu nulitatea hotărârii pronunțate în urma judecării cauzei în lipsa părților, conform art. 105 alin. (2) CPC [art. 175 NCPC, n.n.]. Nulitatea este de ordine publică, întrucât regulile de procedură instituite privesc desfășurarea activității de judecată și urmăresc ocrotirea unui interes general. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Neîndeplinirea culpabilă de către reclamant a obligațiilor stabilite în cursul judecății. Sancțiune. Textul prevede sancțiunea suspendării judecării cauzei, care poate fi aplicată în situația în care reclamantul împiedică normala desfășurare a cauzei. Acest caz particular de suspendare facultativă a judecății reprezintă o sancțiune procedurală care intervine în cazul culpei reținute a reclamantului pentru neîndeplinirea unor obligații stabilite în cursul judecății. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 232 Redactarea încheierii de ședință
Art 233 Cuprinsul încheierii de ședință
Art 234 Reguli aplicabile
Art 235 Încheieri preparatorii și interlocutorii
Art 236 Domeniu de aplicare
Art 237 Scopul și conținutul cercetării procesului
Art 238 Estimarea duratei cercetării procesului
Art 239 Alegerea procedurii de administrare a probelor
Art 240 Locul cercetării procesului
Art 241 Asigurarea celerității
Art 242 Suspendarea judecății cauzei
Art 243 Împrejurări care pun capăt procesului
Art 244 Terminarea cercetării procesului
Art 245 Noțiune
Art 246 Excepții absolute și relative
Art 247 Invocare
Art 248 Procedura de soluționare
Art 249 Sarcina probei
Art 250 Obiectul probei și mijloacele de probă
Art 251 Lipsa îndatoririi de a proba
Art 252 Obligativitatea cunoașterii din oficiu
Reviste:
Procedura necontencioasă în Noul Cod de procedură civilă
Contestația privind tergiversarea unui proces de muncă
Concesiunea terenului aferent contrucției. Imobil de locuit. Obligarea la încheierea unui contract de concesiune. Teren concesionat pe durata existenței construcției. Sintagma "litigiu care are un obiect evaluabil în bani". Admitere recurs
Doctrină:
Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...