Art 238 Estimarea duratei cercetării procesului | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții comune - Estimarea duratei cercetării procesului -
Art. 238. -
Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) La primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate, judecătorul, după ascultarea părților, va estima durata necesară pentru cercetarea procesului, ținând cont de împrejurările cauzei, astfel încât procesul să fie soluționat într-un termen optim și previzibil. Durata astfel estimată va fi consemnată în încheiere. Jurisprudență

(2) Pentru motive temeinice, ascultând părțile, judecătorul va putea reconsidera durata prevăzută la alin. (1).

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Aprecierea duratei cercetării procesului. Caracter obligatoriu. Reguli procedurale. Norma prevede obligația instanței de a aprecia durata aproximativă a cercetării procesului. Această estimare are loc la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate. În acest scop, instanța va proceda la ascultarea părților. Ascultarea este esențială nu în scopul stabilirii duratei cercetării procesului, ci pentru discutarea împrejurărilor în funcție de care are loc stabilirea duratei procesului. Desigur, ascultarea va avea loc în ipoteza în care părțile se prezintă personal sau prin reprezentant. Textul trebuie coroborat cu art. 239 NCPC, care prevede aplicarea dispozițiilor normei analizate și în cazul în care părțile sunt reprezentate sau asistate de avocat, ceea ce duce la concluzia că, în vederea estimării duratei procesului, judecătorul poate asculta partea, dacă este prezentă personal, respectiv apărătorul sau reprezentantul acesteia, cât timp scopul urmărit prin instituirea regulii ascultării părților este respectarea principiului dreptului la apărare și al contradictorialității. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 228 Imposibilitatea și refuzul de a semna
Art 229 Termen în cunoștință
Art 230 Preschimbarea termenului
Art 231 Notele de ședință. Înregistrarea ședinței
Art 232 Redactarea încheierii de ședință
Art 233 Cuprinsul încheierii de ședință
Art 234 Reguli aplicabile
Art 235 Încheieri preparatorii și interlocutorii
Art 236 Domeniu de aplicare
Art 237 Scopul și conținutul cercetării procesului
Art 238 Estimarea duratei cercetării procesului
Art 239 Alegerea procedurii de administrare a probelor
Art 240 Locul cercetării procesului
Art 241 Asigurarea celerității
Art 242 Suspendarea judecății cauzei
Art 243 Împrejurări care pun capăt procesului
Art 244 Terminarea cercetării procesului
Art 245 Noțiune
Art 246 Excepții absolute și relative
Art 247 Invocare
Art 248 Procedura de soluționare
Reviste:
Contestația împotriva tergiversării procesului - o cale de atac de retractare
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...