Art 230 Preschimbarea termenului | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Preschimbarea termenului -
Art. 230. -
Jurisprudență, Doctrină (1)

Termenul de judecată nu poate fi preschimbat decât pentru motive temeinice, din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părți. Completul de judecată învestit cu judecarea cauzei hotărăște în camera de consiliu, fără citarea părților. Părțile vor fi citate de îndată pentru noul termen fixat. Dispozițiile art. 241 alin. (3) sunt aplicabile. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Cererea de preschimbare a termenului de judecată. Condiții. Termenul de judecată odată stabilit (dat în cunoștință sau comunicat prin citație) nu poate fi modificat decât pentru motive temeinice. Soluția preschimbării operează numai începând cu primul termen de judecată stabilit. Dispozițiile normei analizate nu sunt incidente în ipoteza în care se solicită preschimbarea unui termen stabilit în procedura prealabilă fixării primului termen de judecată. Într-o astfel de procedură, completul de judecată învestit aleatoriu cu judecarea cauzei, prin rezoluție, va respinge cererea. Fiind vorba de o măsură cu caracter administrativ, în etapa anterioară primului termen de judecată instanța va emite rezoluții. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 220 Amânarea cauzei când nu este în stare de judecată
Art 221 Amânarea judecății prin învoiala părților
Art 222 Amânarea judecății pentru lipsă de apărare
Art 223 Judecarea cauzei în lipsa părții legal citate
Art 224 Discutarea cererilor și excepțiilor
Art 225 Folosirea traducătorului și interpretului
Art 226 Ascultarea minorilor
Art 227 Prezența personală a părților în vederea soluționării amiabile a litigiului
Art 228 Imposibilitatea și refuzul de a semna
Art 229 Termen în cunoștință
Art 230 Preschimbarea termenului
Art 231 Notele de ședință. Înregistrarea ședinței
Art 232 Redactarea încheierii de ședință
Art 233 Cuprinsul încheierii de ședință
Art 234 Reguli aplicabile
Art 235 Încheieri preparatorii și interlocutorii
Art 236 Domeniu de aplicare
Art 237 Scopul și conținutul cercetării procesului
Art 238 Estimarea duratei cercetării procesului
Art 239 Alegerea procedurii de administrare a probelor
Art 240 Locul cercetării procesului
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...