Art 229 Termen în cunoștință | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Termen în cunoștință -
Art. 229. -
Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Partea care a depus cererea personal sau prin mandatar și a luat termenul în cunoștință, precum și partea care a fost prezentă la un termen de judecată, personal sau printr-un reprezentant legal ori convențional, chiar neîmputernicit cu dreptul de a cunoaște termenul, nu va fi citată în tot cursul judecării la acea instanță, considerându-se că ea cunoaște termenele de judecată ulterioare. Aceste dispoziții îi sunt aplicabile și părții căreia, personal ori prin reprezentant legal sau convențional ori prin funcționarul sau persoana însărcinată cu primirea corespondenței, i s-a înmânat citația pentru un termen de judecată, considerându-se că, în acest caz, ea cunoaște și termenele de judecată ulterioare aceluia pentru care citația i-a fost înmânată. Jurisprudență

(2) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică: Jurisprudență

1. în cazul reluării judecății, după ce a fost suspendată; Jurisprudență

2. în cazul când procesul se repune pe rol; Jurisprudență

3. când partea este chemată la interogatoriu, în afară de cazul în care a fost prezentă la încuviințarea lui, când s-a stabilit și termenul pentru luarea acestuia;

4. când, pentru motive temeinice, instanța a dispus ca partea să fie citată la fiecare termen;

5. în cazul în care instanța de apel sau de recurs fixează termen pentru rejudecarea fondului procesului după anularea hotărârii primei instanțe sau după casarea cu reținere.

(3) Militarii încazarmați sunt citați la fiecare termen. Jurisprudență

(4) Deținuții sunt citați, de asemenea, la fiecare termen. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Prezumția termenului în cunoștință. Regula. Textul reglementează situațiile în care partea nu trebuie citată la termenele de judecată stabilite pentru soluționarea cauzei. Astfel, citarea părții nu se dispune în următoarele situații, prezumându-se că are cunoștință de toate termenele ulterioare: a) dacă partea a depus personal sau prin mandatar cererea de chemare în judecată și a luat termenul în cunoștință; b) dacă partea a fost prezentă personal sau printr-un reprezentant al ei, legal sau convențional, chiar neîmputernicit cu dreptul de a cunoaște termenul, la un termen de judecată; c) dacă partea, personal sau prin reprezentantul său legal sau convențional, prin funcționarul sau persoana însărcinată cu primirea corespondenței, a primit, sub semnătură, citația pentru un termen de judecată, procedura de citare realizându-se în conformitate cu dispozițiile art. 161 sau art. 162 NCPC, după caz. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 219 Verificări privind prezentarea părților
Art 220 Amânarea cauzei când nu este în stare de judecată
Art 221 Amânarea judecății prin învoiala părților
Art 222 Amânarea judecății pentru lipsă de apărare
Art 223 Judecarea cauzei în lipsa părții legal citate
Art 224 Discutarea cererilor și excepțiilor
Art 225 Folosirea traducătorului și interpretului
Art 226 Ascultarea minorilor
Art 227 Prezența personală a părților în vederea soluționării amiabile a litigiului
Art 228 Imposibilitatea și refuzul de a semna
Art 229 Termen în cunoștință
Art 230 Preschimbarea termenului
Art 231 Notele de ședință. Înregistrarea ședinței
Art 232 Redactarea încheierii de ședință
Art 233 Cuprinsul încheierii de ședință
Art 234 Reguli aplicabile
Art 235 Încheieri preparatorii și interlocutorii
Art 236 Domeniu de aplicare
Art 237 Scopul și conținutul cercetării procesului
Art 238 Estimarea duratei cercetării procesului
Art 239 Alegerea procedurii de administrare a probelor
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...