Art 228 Imposibilitatea și refuzul de a semna | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Imposibilitatea și refuzul de a semna -
Art. 228. -
Jurisprudență, Doctrină (1)

Când cel obligat să semneze un act de procedură nu poate sau refuză să semneze, se face mențiunea corespunzătoare în acel act, sub semnătura președintelui și a grefierului.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Obligația persoanei de a semna un act de procedură. Orice act de procedură trebuie să fie semnat de cel care are o asemenea obligație stabilită prin lege, prin semnătură persoana atestând, după caz, în funcție de actul procedural, faptul că cele consemnate în actul respectiv corespund constatărilor sale, susținerilor sale, faptul că actul a fost primit efectiv. Dacă persoana se află în imposibilitate să semneze ori refuză să semneze, instanța va face mențiune despre aceasta în cuprinsul actului respectiv, sub semnătura președintelui completului de judecată și a grefierului. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 218 Infracțiuni de audiență
Art 219 Verificări privind prezentarea părților
Art 220 Amânarea cauzei când nu este în stare de judecată
Art 221 Amânarea judecății prin învoiala părților
Art 222 Amânarea judecății pentru lipsă de apărare
Art 223 Judecarea cauzei în lipsa părții legal citate
Art 224 Discutarea cererilor și excepțiilor
Art 225 Folosirea traducătorului și interpretului
Art 226 Ascultarea minorilor
Art 227 Prezența personală a părților în vederea soluționării amiabile a litigiului
Art 228 Imposibilitatea și refuzul de a semna
Art 229 Termen în cunoștință
Art 230 Preschimbarea termenului
Art 231 Notele de ședință. Înregistrarea ședinței
Art 232 Redactarea încheierii de ședință
Art 233 Cuprinsul încheierii de ședință
Art 234 Reguli aplicabile
Art 235 Încheieri preparatorii și interlocutorii
Art 236 Domeniu de aplicare
Art 237 Scopul și conținutul cercetării procesului
Art 238 Estimarea duratei cercetării procesului
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...