Art 221 Amânarea judecății prin învoiala părților | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Amânarea judecății prin învoiala părților -
Art. 221. -
Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Amânarea judecății în temeiul învoielii părților nu se poate încuviința decât o singură dată în cursul procesului. Jurisprudență

(2) După o asemenea amânare, dacă părțile nu stăruiesc în judecată, aceasta va fi suspendată și cauza va fi repusă pe rol numai după plata taxelor de timbru, potrivit legii. Jurisprudență

(3) Instanța este obligată să cerceteze dacă amânarea cerută de părți pentru un motiv anumit nu tinde la o amânare prin învoiala părților; este socotită ca atare cererea de amânare la care cealaltă parte s-ar putea împotrivi.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Amânarea judecății prin acordul părților. Sancțiune. Părțile au posibilitatea ca prin acordul lor să solicite amânarea judecății. O asemenea amânare nu trebuie motivată și poate fi acordată de instanță numai o singură dată. Dacă ulterior acordării unui termen de judecată în temeiul învoielii părților, acestea nu mai stăruie în judecarea cauzei, în sensul că nu se prezintă la termenul de judecată stabilit, instanța va dispune suspendarea judecării cauzei. Măsura suspendării poate fi dispusă numai dacă niciuna dintre părți nu a solicitat judecarea cauzei în lipsă, altfel judecata trebuie să continue. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 211 Scopul judecării procesului
Art 212 Locul judecării procesului
Art 213 Desfășurarea procesului fără prezența publicului
Art 214 Continuitatea instanței
Art 215 Ordinea judecării proceselor
Art 216 Atribuțiile președintelui completului de judecată
Art 217 Poliția ședinței de judecată
Art 218 Infracțiuni de audiență
Art 219 Verificări privind prezentarea părților
Art 220 Amânarea cauzei când nu este în stare de judecată
Art 221 Amânarea judecății prin învoiala părților
Art 222 Amânarea judecății pentru lipsă de apărare
Art 223 Judecarea cauzei în lipsa părții legal citate
Art 224 Discutarea cererilor și excepțiilor
Art 225 Folosirea traducătorului și interpretului
Art 226 Ascultarea minorilor
Art 227 Prezența personală a părților în vederea soluționării amiabile a litigiului
Art 228 Imposibilitatea și refuzul de a semna
Art 229 Termen în cunoștință
Art 230 Preschimbarea termenului
Art 231 Notele de ședință. Înregistrarea ședinței
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...