Art 216 Atribuțiile președintelui completului de judecată | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Atribuțiile președintelui completului de judecată -
Art. 216. -
Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Președintele completului conduce ședința de judecată. El deschide, suspendă și ridică ședința. Jurisprudență

(2) Președintele dă cuvântul mai întâi reclamantului, apoi pârâtului, precum și celorlalte părți din proces, în funcție de poziția lor procesuală. Reprezentantul Ministerului Public va vorbi cel din urmă, în afară de cazul când a pornit acțiunea. Altor persoane sau organe care participă la proces li se va da cuvântul în limita drepturilor pe care le au în proces. Jurisprudență

(3) În cazul în care este necesar, președintele poate da cuvântul părților și celorlalți participanți, în aceeași ordine, de mai multe ori. Jurisprudență

(4) Președintele poate să limiteze în timp intervenția fiecărei părți. În acest caz, el trebuie să pună în vedere părții, înainte de a-i da cuvântul, timpul pe care îl are la dispoziție.

(5) Judecătorii sau părțile pot pune întrebări celorlalți participanți la proces numai prin mijlocirea președintelui, care poate însă încuviința ca aceștia să pună întrebările direct. Ordinea în care se pun întrebările se stabilește de către președinte. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Ședința de judecată. Deschiderea ședinței, închiderea acesteia, suspendarea ei se dispune de președintele completului de judecată, care conduce ședința. 
   2. Ordinea dării cuvântului. În cadrul dezbaterilor se dă cuvântul mai întâi reclamantului și apoi pârâtului, precum și celorlalte părți din proces, ținându-se seama de poziția lor procesuală. Dacă este necesar, se poate da cuvântul fiecărei părți și celorlalți participanți de mai multe ori, în aceeași ordine, președintele completului putând mărgini în timp de fiecare dată intervenția fiecăruia, sens în care este obligat ca înainte de a-i da cuvântul să precizeze timpul pe care partea sau reprezentantul său îl are la dispoziție. Această prevedere referitoare la precizarea de la început a timpului avut la dispoziție pentru exprimarea poziției are rolul de a stimula argumentarea logică și corectă. Decât să se procedeze la oprirea părții din expunerea sa în timpul argumentării este mai corect a se stabili de la început timpul avut la dispoziție pentru argumentare, pentru ca vorbitorul să poată realiza o argumentare logică, firească și la obiect a poziției sale. Prin urmare, se dă cuvântul mai întâi părții care formulează o propunere, solicită ceva. De aceea, există situații în care cuvântul se dă mai întâi pârâtului, cum ar fi cazul în care pârâtul invocă o excepție, formulează o cerere reconvențională. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 206 Comunicarea întâmpinării
Art 207 Întâmpinarea comună
Art 208 Sancțiunea nedepunerii întâmpinării
Art 209 Noțiune și condiții
Art 210 Disjungerea cererii reconvenționale
Art 211 Scopul judecării procesului
Art 212 Locul judecării procesului
Art 213 Desfășurarea procesului fără prezența publicului
Art 214 Continuitatea instanței
Art 215 Ordinea judecării proceselor
Art 216 Atribuțiile președintelui completului de judecată
Art 217 Poliția ședinței de judecată
Art 218 Infracțiuni de audiență
Art 219 Verificări privind prezentarea părților
Art 220 Amânarea cauzei când nu este în stare de judecată
Art 221 Amânarea judecății prin învoiala părților
Art 222 Amânarea judecății pentru lipsă de apărare
Art 223 Judecarea cauzei în lipsa părții legal citate
Art 224 Discutarea cererilor și excepțiilor
Art 225 Folosirea traducătorului și interpretului
Art 226 Ascultarea minorilor
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...