Art 210 Disjungerea cererii reconvenționale | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cererea reconvențională - Disjungerea cererii reconvenționale -
Art. 210. -
Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Cererea reconvențională se judecă odată cu cererea principală. Jurisprudență

(2) Dacă numai cererea principală este în stare de a fi judecată, instanța poate dispune judecarea separată a cererii reconvenționale. Cu toate acestea, disjungerea nu poate fi dispusă în cazurile anume prevăzute de lege sau dacă judecarea ambelor cereri se impune pentru soluționarea unitară a procesului. Jurisprudență, Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Judecata cererii reconvenționale. Regula este aceea potrivit căreia cererea reconvențională se judecă odată cu cererea principală. Prin excepție, dacă numai cererea principală este în stare de judecată, atunci se admite disjungerea acesteia de cererea reconvențională și judecarea lor separată. Norma legală are în vedere cererea reconvențională promovată de pârât în termenul prevăzut de lege, și nu pe cea depusă peste acest termen, după ce pârâtul este decăzut din dreptul de a mai formula o asemenea cerere. [ Mai mult... ] 

Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
    Art. 5 alin. (7) din Regulamentul (CE) nr. 861/2007 prevede că "în cazul în care cererea reconvențională depășește valoarea menționată la art. 2 alin. (1) [2.000 euro, n.n.], cererea principală și cererea reconvențională nu sunt examinate în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă, ci în conformitate cu normele procedurale din statul membru în care se desfășoară procedura". [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 200 Verificarea cererii și regularizarea acesteia
Art 201 Fixarea primului termen de judecată
Art 202 Reprezentarea judiciară a părților în caz de coparticipare procesuală
Art 203 Măsuri pentru pregătirea judecății
Art 204 Modificarea cererii de chemare în judecată
Art 205 Scopul și cuprinsul întâmpinării
Art 206 Comunicarea întâmpinării
Art 207 Întâmpinarea comună
Art 208 Sancțiunea nedepunerii întâmpinării
Art 209 Noțiune și condiții
Art 210 Disjungerea cererii reconvenționale
Art 211 Scopul judecării procesului
Art 212 Locul judecării procesului
Art 213 Desfășurarea procesului fără prezența publicului
Art 214 Continuitatea instanței
Art 215 Ordinea judecării proceselor
Art 216 Atribuțiile președintelui completului de judecată
Art 217 Poliția ședinței de judecată
Art 218 Infracțiuni de audiență
Art 219 Verificări privind prezentarea părților
Art 220 Amânarea cauzei când nu este în stare de judecată
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
;
se încarcă...