Art 21 Încercarea de împăcare a părților | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Principiile fundamentale ale procesului civil - Încercarea de împăcare a părților -
Art. 21. -
Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Judecătorul va recomanda părților soluționarea amiabilă a litigiului prin mediere, potrivit legii speciale.

(2) În tot cursul procesului, judecătorul va încerca împăcarea părților, dându-le îndrumările necesare, potrivit legii. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Soluționarea litigiului prin mediere sau prin împăcarea părților. Obligațiile stabilite în sarcina judecătorului prin dispozițiile de principiu cuprinse în art. 21 NCPC sunt în legătură cu exercitarea rolului activ al acestuia în procesul civil, iar ordinea reglementărilor prin cele două texte de lege nu este întâmplătoare. 
   2. Obligația judecătorului de a informa părțile cu privire la soluționarea amiabilă a litigiului prin mediere. În principal, judecătorul va recomanda părților soluționarea amiabilă a procesului prin mediere, în condițiile Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator(63). Revine astfel judecătorului îndatorirea de a informa părțile cu privire la existența unei legi speciale care permite soluționarea amiabilă a litigiului, reglementând medierea ca modalitate facultativă, iar nu obligatorie de rezolvare amiabilă a conflictelor. O asemenea posibilitate a judecătorului este recunoscută pe întreg parcursul judecării cauzei, adică atât în primă instanță, cât și în căile de atac. Din cuprinsul alin. (2) al art. 227 NCPC, rezultă că recomandarea medierii este, așadar, o facultate recunoscută judecătorului, iar nu o obligație instituită în sarcina sa, obligația fiind aceea de informare cu privire la mediere. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 11 Obligațiile terților în desfășurarea procesului
Art 12 Buna-credință
Art 13 Dreptul la apărare
Art 14 Contradictorialitatea
Art 15 Oralitatea
Art 16 Nemijlocirea
Art 17 Publicitatea
Art 18 Limba desfășurării procesului
Art 19 Continuitatea
Art 20 Respectarea principiilor fundamentale
Art 21 Încercarea de împăcare a părților
Art 22 Rolul judecătorului în aflarea adevărului
Art 23 Respectul cuvenit justiției
Art 24 Legea aplicabilă proceselor noi
Art 25 Legea aplicabilă proceselor în curs
Art 26 Legea aplicabilă mijloacelor de probă
Art 27 Legea aplicabilă hotărârilor
Art 28 Teritorialitatea legii de procedură
Art 29 Noțiune
Art 30 Cereri în justiție
Art 31 Apărări
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...