Art 206 Comunicarea întâmpinării | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Întâmpinarea - Comunicarea întâmpinării -
Art. 206. -
Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Întâmpinarea se comunică reclamantului, dacă legea nu prevede altfel. Jurisprudență

(2) La întâmpinare se va alătura același număr de copii certificate de pe înscrisurile pe care se sprijină, precum și un rând de copii pentru instanță. Dispozițiile art. 149 alin. (1), (3) și (4) și ale art. 150 sunt aplicabile. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Noțiunea și rolul întâmpinării. Întâmpinarea reprezintă actul de procedură prin care pârâtul răspunde pretențiilor formulate împotriva sa de reclamant și prin care se apără față de acestea. 
    Ea are un rol multiplu. Pe de o parte, prin intermediul său se realizează un echilibru între situația juridică a părților, creându-se posibilitatea reclamantului de a cunoaște apărările de care pârâtul înțelege să se prevaleze pentru dovedirea netemeiniciei pretențiilor îndreptate împotriva sa. Pe de altă parte, întâmpinarea creează posibilitatea judecătorilor de a cunoaște de la început cadrul în care se va desfășura procesul, în vederea luării măsurilor necesare realizării justei aplicări a legii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 196 Nulitatea cererii
Art 197 Timbrarea cererii
Art 198 Cumulul de cereri
Art 199 Înregistrarea cererii
Art 200 Verificarea cererii și regularizarea acesteia
Art 201 Fixarea primului termen de judecată
Art 202 Reprezentarea judiciară a părților în caz de coparticipare procesuală
Art 203 Măsuri pentru pregătirea judecății
Art 204 Modificarea cererii de chemare în judecată
Art 205 Scopul și cuprinsul întâmpinării
Art 206 Comunicarea întâmpinării
Art 207 Întâmpinarea comună
Art 208 Sancțiunea nedepunerii întâmpinării
Art 209 Noțiune și condiții
Art 210 Disjungerea cererii reconvenționale
Art 211 Scopul judecării procesului
Art 212 Locul judecării procesului
Art 213 Desfășurarea procesului fără prezența publicului
Art 214 Continuitatea instanței
Art 215 Ordinea judecării proceselor
Art 216 Atribuțiile președintelui completului de judecată
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...