Art 203 Măsuri pentru pregătirea judecății | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cererea de chemare în judecată - Măsuri pentru pregătirea judecății -
Art. 203. -
Jurisprudență, Doctrină (2)

(1) Judecătorul, sub rezerva dezbaterii la primul termen de judecată, dacă s-a solicitat prin cererea de chemare în judecată, va putea dispune citarea pârâtului la interogatoriu, alte măsuri pentru administrarea probelor, precum și orice alte măsuri necesare pentru desfășurarea procesului potrivit legii. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) În condițiile legii, se vor putea încuviința, prin încheiere executorie, măsuri asigurătorii, precum și măsuri pentru asigurarea probelor. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
    [2] A. Constanda, în G. Boroi (coord.), Noul Cod de procedură civilă. Vol. II, 2013, p. 613. 

    Potrivit art. 95 alin. (11) din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești[3]: "Persoana desemnată cu repartizarea aleatorie a cauzelor, primind dosarul, verifică în sistemul ECRIS dacă există alte dosare formate ca urmare a unei cereri formulate de aceleași persoane, împotriva acelorași persoane și având același obiect, întocmește un referat în care menționează rezultatul verificării și îl atașează la dosarul nou-format". [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Luarea măsurilor în vederea administrării probelor. În cazul în care prin cererea de chemare în judecată s-a solicitat chemarea părții pârâte la interogatoriu sau administrarea altor probe pentru dovedirea temeiniciei pretențiilor deduse judecății, judecătorul căruia i s-a repartizat cauza poate dispune încă anterior primului termen de judecată citarea pârâtului la interogatoriu ori alte măsuri în vederea administrării probelor sau necesare desfășurării procesului, cum ar fi solicitarea documentației care a stat la baza actului atacat, solicitarea unui dosar de la altă instanță, solicitarea unor informații de la diferite autorități. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 193 Procedura prealabilă
Art 194 Cuprinsul cererii de chemare în judecată
Art 195 Numărul de exemplare
Art 196 Nulitatea cererii
Art 197 Timbrarea cererii
Art 198 Cumulul de cereri
Art 199 Înregistrarea cererii
Art 200 Verificarea cererii și regularizarea acesteia
Art 201 Fixarea primului termen de judecată
Art 202 Reprezentarea judiciară a părților în caz de coparticipare procesuală
Art 203 Măsuri pentru pregătirea judecății
Art 204 Modificarea cererii de chemare în judecată
Art 205 Scopul și cuprinsul întâmpinării
Art 206 Comunicarea întâmpinării
Art 207 Întâmpinarea comună
Art 208 Sancțiunea nedepunerii întâmpinării
Art 209 Noțiune și condiții
Art 210 Disjungerea cererii reconvenționale
Art 211 Scopul judecării procesului
Art 212 Locul judecării procesului
Art 213 Desfășurarea procesului fără prezența publicului
Reviste:
Faza scrisă a procesului civil în lumina noului C. proc. civ., republicat
Doctrină:
Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...